E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว US PN-250 บรรจุกล่องละ40แพ็ค
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8858873402733Q
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด : ขนาด13x50มม มี5สี 50แผ่น/สี
สินค้าคงเหลือ : 110
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว US PN-250
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8858873402733
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : ขนาด13x50มม มี5สี 50แผ่น/สี บรรจุกล่องละ40แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราม้า H-02 บรรจุกล่องละ100แพ็ค
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8858729215920
ราคา : 2000 บาท
รายละเอียด : เนื้อพลาสติกเขียนได้ขนาด12x45มม มี5สี
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราม้า H-02
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8858729215036
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : เนื้อพลาสติกเขียนได้ขนาด12x45มม มี5สี บรรจุกล่องละ100แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว US PR-100 บรรจุกล่องละ40แพ็ค
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8854951001379Q
ราคา : 600 บาท
รายละเอียด : เนื้อพลาสติกเขียนได้ขนาด13x45มม มี5สี 20แผ่น/สี
สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว US PR-100
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8854951001379
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด : เนื้อพลาสติกเขียนได้ขนาด13x45มม มี5สี 20แผ่น/สี บรรจุกล่องละ40แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3x3นิ้ว US SN-533 บรรจุกล่องละ24แพ็ค(แพ็คละ50แผ่น)
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8854951001270X
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : มีทั้งกล่องแบบคละสี หรือกล่องแบบสีเดียวล้วน
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3x3นิ้ว US SN-533 บรรจุแพ็คละ50แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8854951001270
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24แพ็ค มีทั้งกล่องแบบคละสี หรือกล่องแบบสีเดียวล้วน
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้าง 2x3นิ้ว บรรจุห่อละ12แพ็ค(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907165536E
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีพาสเทล มี5สี
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้าง 2x3นิ้ว บรรจุแพ็คละ100แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907165536
ราคา : 22 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีพาสเทล มี5สี บรรจุห่อละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้าง Film Index บรรจุห่อละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907133009E
ราคา : 390 บาท
รายละเอียด : เนื้อพลาสติกเขียนได้ขนาด12x50 มี5สี สีละ25แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้าง Film Index บรรจุแพ็คละ5สี สีละ25แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907133009
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : เนื้อพลาสติกเขียนได้ขนาด12x50 บรรจุห่อละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้างPro-Marker
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907125158
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้าง 12x50มม บรรจุแพ็คละ5สี สีละ80แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907112110
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีสะท้อนแสง บรรจุห่อละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้าง 12x50มม บรรจุห่อละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907112103E
ราคา : 360 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีอ่อน
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้าง 12x50มม บรรจุแพ็คละ5สี สีละ100แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907112103
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีอ่อน บรรจุห่อละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้าง 3x3นิ้ว บรรจุแพ็คละ80แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907106959
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีนีออน มี4สี บรรจุห่อละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 598
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว ตราช้าง 3x3นิ้ว บรรจุแพ็คละ100แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8851907106898
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีพาสเทล มี5สี บรรจุห่อละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : Post it flag 3M 684
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304096894
ราคา : 24 บาท
รายละเอียด : เนื้อพลาสติกเขียนได้ขนาด1นิ้วx1.7นิ้ว บรรจุ2สี สีละ20แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it 654 บรรจุแพ็คละ45แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304095385
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีสะท้อนแสงขนาด3x3นิ้ว มี3สี บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it Animal บรรจุแพ็คละ90แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304087649
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : ขนาดโดยประมาณ2.5x2.5นิ้ว
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it 654 Pastel
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304086307
ราคา : 37 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีพาสเทลขนาด3x3นิ้ว มี4สี บรรจุแพ็คละ100แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it 654 Pastel บรรจุกล่องละ24แพ็ค(คละ4สี)
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304086291
ราคา : 756 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีพาสเทลขนาด3x3นิ้ว มี4สี บรรจุแพ็คละ100แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it 683-4A/B/C บรรจุห่อละ12แพ็ค(ไม่คละแบบ)
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304085195E
ราคา : 465 บาท
รายละเอียด : เนื้อพลาสติกเขียนได้ขนาด0.5x1.7นิ้ว มี3แบบ
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it 683-4A/B/C บรรจุแพ็คละ4สี สีละ25แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304085195
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด : เนื้อพลาสติกเขียนได้ขนาด0.5x1.7นิ้ว มี3แบบ บรรจุห่อละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it Heart/Star/Apple/Tulip บรรจุห่อละ12แพ็ค(ไม่คละลาย)
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304079071E
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ขนาดโดยประมาณ2.5x2.5นิ้ว มี4ลาย
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it Heart/Star/Apple/Tulip บรรจุแพ็คละ30แผ่น
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304079071
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : ขนาดโดยประมาณ2.5x2.5นิ้ว มี4ลาย บรรจุห่อละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it 657 บรรจุห่อละ12แพ็ค(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304078043E
ราคา : 498 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีสะท้อนแสงขนาด3x4นิ้ว มี3สี บรรจุแพ็คละ100แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it 657 บรรจุแพ็คละ100แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304078043
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีสะท้อนแสงขนาด3x4นิ้ว มี3สี
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : กระดาษโน๊ตมีกาว 3M Post-it 654-24VAD Neon บรรจุกล่องละ24แพ็ค
หมวดหมู่ : กระดาษ >> Post-it
รหัสสินค้า : 8850304077862
ราคา : 756 บาท
รายละเอียด : กระดาษสีสะท้อนแสงขนาด3x3นิ้ว มี4สี บรรจุแพ็คละ100แผ่น
หน้าที่ :
[1] | [2] | [3] | [4]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.