E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : แว่นขยาย 75mm ตราม้า H-300
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> แว่นขยาย
รหัสสินค้า : 8858729220528
ราคา : 1050 บาท
รายละเอียด : กำลังขยาย3เท่า
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : แว่นขยาย 50mm ตราม้า H-200 บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> แว่นขยาย
รหัสสินค้า : 8858729220511
ราคา : 720 บาท
รายละเอียด : กำลังขยาย3เท่า
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : แว่นขยาย 75mm ตราม้า H-300
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> แว่นขยาย
รหัสสินค้า : 8858729220085
ราคา : 99 บาท
รายละเอียด : กำลังขยาย3เท่า บรรจุกล่องละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : แว่นขยาย 50mm ตราม้า H-200
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> แว่นขยาย
รหัสสินค้า : 8858729220078
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด : กำลังขยาย5เท่า บรรจุกล่องละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : โซดาไฟ Draga บรรจุ24แพ็ค(24กิโลกรัม)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> สารเคมีของแข็ง
รหัสสินค้า : 8853315000607X
ราคา : 1080 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 114
สินค้า : โซดาไฟ Draga 1กิโลกรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> สารเคมีของแข็ง
รหัสสินค้า : 8853315000607
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ใบพัดเครื่องบิน 8x6นิ้ว SC-3S806 บรรจุแพ็คละ4ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องบินจำลอง
รหัสสินค้า : 8850000138263
ราคา : 72 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกใบละ20บาท
สินค้าคงเหลือ : -11
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ใบพัดเครื่องบิน 7นิ้ว SC-2R701 บรรจุแพ็คละ4ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องบินจำลอง
รหัสสินค้า : 8850000127014
ราคา : 72 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกใบละ20บาท
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : ใบพัดเครื่องบินFalcon 2ช่อง 4นิ้ว SC-2F404 บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องบินจำลอง
รหัสสินค้า : 8850000124044
ราคา : 60 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกใบละ8บาท
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ช้อนตวง5ชิ้น บรรจุแพ็คละ12ชุด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> ช้อนตวง
รหัสสินค้า : 6921301027876E
ราคา : 255 บาท
รายละเอียด : ช้อนตวงมีขนาด 15ml, 7.5ml, 5ml, 2.5ml, 1.25ml
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : ช้อนตวง5ชิ้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> ช้อนตวง
รหัสสินค้า : 6921301027876
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : ช้อนตวงมีขนาด 15ml, 7.5ml, 5ml, 2.5ml, 1.25ml บรรจุแพ็คละ12ชุด
สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : โกร่งกระเบื้องบดยา 100ml พร้อมที่บด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> โกร่งบดยา
รหัสสินค้า : 10170103
ราคา : 155 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : จุกยางดำ No.10
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> จุกยาง/จุกไม้คอร์ก
รหัสสินค้า : 10140209
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : ใช้กับหลอดทดลองขนาดใหญ่
สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : จุกยางดำ No.4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> จุกยาง/จุกไม้คอร์ก
รหัสสินค้า : 10140203
ราคา : 4 บาท
รายละเอียด : ใช้กับหลอดทดลองขนาดกลาง
สินค้าคงเหลือ : -22
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : จุกยางดำ No.3
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> จุกยาง/จุกไม้คอร์ก
รหัสสินค้า : 10140202
ราคา : 4 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -6
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : จุกยางดำ No.1
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> จุกยาง/จุกไม้คอร์ก
รหัสสินค้า : 10140201
ราคา : 3 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : จุกไม้คอร์ก No.9
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> จุกยาง/จุกไม้คอร์ก
รหัสสินค้า : 10140103
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : ใช้กับหลอดทดลอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 16มม
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : จุกไม้คอร์ก No.4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> จุกยาง/จุกไม้คอร์ก
รหัสสินค้า : 10140102
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : ใช้กับหลอดทดลอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 16มม
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : จุกไม้คอร์ก No.1
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> จุกยาง/จุกไม้คอร์ก
รหัสสินค้า : 10140101
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : เลนส์เว้า2หน้า ขนาด 75มม โฟกัส 250มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130705
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เลนส์เว้า2หน้า ขนาด 75มม โฟกัส 100มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130704
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เลนส์เว้า2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 100มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130703
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เลนส์เว้า2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 50มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130702
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เลนส์นูน2หน้า ขนาด 75มม โฟกัส 1000มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130507
ราคา : 145 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : เลนส์นูน2หน้า ขนาด 75มม โฟกัส 250มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130506
ราคา : 145 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : เลนส์นูน2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 500มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130504
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เลนส์นูน2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 100มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130503
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : เลนส์นูน2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 50มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130502
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ปริซึ่มแก้ว 90องศา 50x50มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130305
ราคา : 160 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ปริซึ่มแก้ว 60องศา 50x50มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130304
ราคา : 135 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : ปริซึ่มแก้ว 90องศา 38x38มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130303
ราคา : 145 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ปริซึ่มแก้ว 60องศา 38x38มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130302
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ปริซึ่มแก้ว 60องศา 25x25มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า : 10130301
ราคา : 110 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : จาน4หลุมอลูมิเนียม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> ถาด/จานหลุม
รหัสสินค้า : 10120101
ราคา : 38 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : กระจกปิดสไลด์ 22x22มม บรรจุกล่องละ100แผ่น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์สไลด
รหัสสินค้า : 10100105
ราคา : 75 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระจกปิดสไลด์ 18x18มม บรรจุกล่องละ100แผ่น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์สไลด
รหัสสินค้า : 10100104
ราคา : 42 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -16
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระจกสไลด์ 2หลุม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์สไลด
รหัสสินค้า : 10100103
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -7
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระจกสไลด์ 1หลุม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์สไลด
รหัสสินค้า : 10100102
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กระจกสไลด์ No7101 บรรจุกล่องละ72แผ่น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> อุปกรณ์สไลด
รหัสสินค้า : 10100101
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด : ขนาดกระจก 1x3นิ้ว
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กระดาษกรองWhatman 12.5ซม No.2 บรรจุกล่องละ100แผ่น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> กระดาษกรอง
รหัสสินค้า : 10090109
ราคา : 690 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระดาษกรองWhatman 11ซม No.93 บรรจุกล่องละ100แผ่น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> กระดาษกรอง
รหัสสินค้า : 10090101
ราคา : 250 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -4
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระดาษกรองDouble Rings 11ซม 102 บรรจุกล่องละ100แผ่น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> กระดาษกรอง
รหัสสินค้า : 10090001
ราคา : 165 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 14
สินค้า : กระดาษขมิ้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> ทดสอบกรดด่าง
รหัสสินค้า : 10080301
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระดาษลิตมัสLab Chem
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> ทดสอบกรดด่าง
รหัสสินค้า : 10080201
ราคา : 80 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระดาษทดสอบpH DF แบบม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> ทดสอบกรดด่าง
รหัสสินค้า : 10080103
ราคา : 160 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กระดาษทดสอบpH Universal(SSS)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> ทดสอบกรดด่าง
รหัสสินค้า : 10080102
ราคา : 175 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 17
สินค้า : กระดาษทดสอบpH LabChem
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> ทดสอบกรดด่าง
รหัสสินค้า : 10080101
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : กรวยแก้ว 90มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> กรวยแก้ว
รหัสสินค้า : 10070805
ราคา : 110 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระบอกตวงแก้ว100มล ฐานหกเหลี่ยม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> กระบอกตวง
รหัสสินค้า : 10070714
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กระบอกตวงแก้ว50มล ฐานหกเหลี่ยม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> กระบอกตวง
รหัสสินค้า : 10070713
ราคา : 185 บาท
รายละเอียด :
หน้าที่ :
[1] | [2] | [3]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.