E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : โบว์ตะกร้อดึง50มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020311D
ราคา : 90 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์ตะกร้อดึง50มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020311
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ10เส้น
สินค้าคงเหลือ : 2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : โบว์ตะกร้อดึง30มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020310D
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า : โบว์ตะกร้อดึง30มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020310
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ10เส้น
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์ดอกดึง2ชั้น484x108มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020309D
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : โบว์ดอกดึง2ชั้น396x86มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020308D
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์ดอกดึง2ชั้น242x50มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020307D
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์ดอกดึง2เส้นทอง50มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020306D
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์ดอกดึง2เส้นทอง30มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020305D
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์ดอกดึง2เส้นทอง23มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020304D
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์ดอกดึง2เส้นทอง18มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020303D
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์ดอกดึง2เส้นทอง15มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020302D
ราคา : 7 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า : โบว์ดอกดึง2เส้นทอง12มม บรรจุแพ็คละ10เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020301D
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : โบว์พลาสติกเข็มหมุด ขนาดใหญ่ บรรจุแพ็คละ100ดอก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020211H
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : โบว์พลาสติกเข็มหมุด ขนาดใหญ่
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020211
ราคา : 3 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็็คละ100ดอก
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : โบว์พลาสติกเข็มหมุด ขนาดกลาง บรรจุแพ็คละ100ดอก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020210H
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 990
สินค้า : โบว์พลาสติกเข็มหมุด ขนาดกลาง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020210
ราคา : 2 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100ดอก
สินค้าคงเหลือ : -7
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.5 (คลี่แล้ว) บรรจุกล่องละ60ดอก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020207O
ราคา : 270 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.5 (คลี่แล้ว)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020207
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ60ดอก
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.9 (ยังไม่คลี่) บรรจุแพ็คละ50ดอก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020204G
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด : ทำจากริบบิ้นพลาสติก
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.9 (ยังไม่คลี่)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020204
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : ทำจากริบบิ้นพลาสติก บรรจุแพ็คละ50ดอก
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.5 (ยังไม่คลี่) บรรจุแพ็คละ100ดอก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020203H
ราคา : 330 บาท
รายละเอียด : ทำจากริบบิ้นพลาสติก บรรจุแพ็คละ100ดอก
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.5 (ยังไม่คลี่)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020203
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด : ทำจากริบบิ้นพลาสติก บรรจุแพ็คละ100ดอก
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.3 (ยังไม่คลี่) บรรจุแพ็คละ100ดอก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020202H
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ทำจากริบบิ้นพลาสติก
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.3 (ยังไม่คลี่)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020202
ราคา : 3 บาท
รายละเอียด : ทำจากริบบิ้นพลาสติก
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.2 (ยังไม่คลี่) บรรจุแพ็คละ100ดอก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020201H
ราคา : 170 บาท
รายละเอียด : ทำจากริบบิ้นพลาสติก
สินค้าคงเหลือ : 100
สินค้า : โบว์ตะกร้อพลาสติก No.2 (ยังไม่คลี่)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020201
ราคา : 2 บาท
รายละเอียด : ทำจากริบบิ้นพลาสติก
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์จับจีบลูกไม้ 6ซม บรรจุแพ็คละ50ดอก(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020104G
ราคา : 130 บาท
รายละเอียด : มี13สี แดง ชมพู เหลือง ทอง ฟ้า น้ำเงิน ม่วง เขียว ส้ม ชมพูนีออน เขียวนีออน ส้มนีออน ขาว บรรจุแพ็คละ50ดอก
สินค้าคงเหลือ : 2000
สินค้า : โบว์จับจีบลูกไม้ 6ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020104
ราคา : 4 บาท
รายละเอียด : มี13สี แดง ชมพู เหลือง ทอง ฟ้า น้ำเงิน ม่วง เขียว ส้ม ชมพูนีออน เขียวนีออน ส้มนีออน ขาว บรรจุแพ็คละ50ดอก
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : โบว์ประกวดอัดพรีท 9ซม ติดกระดาษ บรรจุแพ็คละ50ดอก(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> โบว์ต่างๆ
รหัสสินค้า : 15020101G
ราคา : 285 บาท
รายละเอียด : มี13สี แดง ชมพู เหลือง ทอง ฟ้า น้ำเงิน ม่วง เขียว ส้ม ชมพูนีออน เขียวนีออน ส้มนีออน ขาว บรรจุแพ็คละ50ดอก
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.