E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.25 บรรจุกล่องละ20ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110217F
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.25
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110217
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.3 บรรจุกล่องละ10ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110216D
ราคา : 85 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.3
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110216
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.35 บรรจุกล่องละ10ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110215D
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.35
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110215
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.4 บรรจุกล่องละ10ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110214D
ราคา : 110 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110214
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.45 บรรจุกล่องละ10ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110213D
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.45
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110213
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.5 บรรจุกล่องละ10ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110212D
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 34
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.5
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110212
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.6 บรรจุกล่องละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110211C
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.6
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110211
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.7 บรรจุกล่องละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110210C
ราคา : 135 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.7
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110210
ราคา : 28 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.8 บรรจุกล่องละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110209C
ราคา : 96 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.8
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110209
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.9 บรรจุกล่องละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110208C
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 0.9
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110208
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 1.0(100) บรรจุกล่องละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110207C
ราคา : 138 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 16
สินค้า : เอ็นขาวตราระฆัง 1.0(100)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110207
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 7
สินค้า : เอ็นยืดขาว(จีน) บรรจุแพ็คละ10ม้วน(ไม่คละเบอร์)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110101D
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด : มีเบอร์ 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : เอ็นยืดขาว(จีน)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 15110101
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : มีเบอร์ 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 บรรจุแพ็คละ10ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : เอ็นยืดแบนสีขาว 10เมตร บรรจุแพ็คละ25ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 1511010070W
ราคา : 260 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : เอ็นยืดแบนสีขาว 10เมตร
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 1511010070
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ25ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เอ็นยืดแบนสีดำ 10เมตร บรรจุแพ็คละ25ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 1511010000W
ราคา : 275 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : เอ็นยืดแบนสีดำ 10เมตร
หมวดหมู่ : อุปกรณ์หัตถกรรม >> เอ็น
รหัสสินค้า : 1511010000
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ25ม้วน
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.