E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ด้ายเย็บผ้าMingHeng No.2 บรรจุกล่องละ12ม้วน
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า
รหัสสินค้า : 17040401E
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : 1ม้วน ยาว 100เมตร
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ด้ายเย็บผ้าMingHeng No.2
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า
รหัสสินค้า : 17040401
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : ยาว 100เมตร
สินค้าคงเหลือ : -3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ด้ายสปั่นเล็ก YMC บรรจุกล่องละ144หลอด
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า
รหัสสินค้า : 17040301J
ราคา : 129 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ144หลอด มีบรรจุแบบกล่องนึงสีขาวล้วน, ดำล้วน, คละสี
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ด้ายสปั่นเล็กYMC
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า
รหัสสินค้า : 17040301
ราคา : 2 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ144หลอด มีบรรจุแบบกล่องนึงสีขาวล้วน, ดำล้วน, คละสี
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ด้ายสปั่นนกยูงสี 500เมตร บรรจุกล่องละ12หลอด(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายนกยูง
รหัสสินค้า : 17040202E
ราคา : 108 บาท
รายละเอียด : กรุณาเข้ามาเลือกสีด้ายที่ร้านเอง
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ด้ายสปั่นนกยูงสีขาว 500เมตร บรรจุกล่องละ12หลอด
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายนกยูง
รหัสสินค้า : 1704020170E
ราคา : 108 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : ด้ายสปั่นนกยูงสีขาว 500เมตร
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายนกยูง
รหัสสินค้า : 1704020170
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12หลอด
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : ด้ายสปั่นนกยูงสี 500เมตร
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายนกยูง
รหัสสินค้า : 17040201
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12หลอด กรุณาเข้ามาเลือกสีด้ายที่ร้านเอง
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : ด้ายมุกมันVenus 12เมตร บรรจุกล่องละ24ไจ(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายVenus
รหัสสินค้า : 17040102X
ราคา : 90 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 599
สินค้า : ด้ายมุกมันVenus 12เมตร
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายVenus
รหัสสินค้า : 17040102
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24ไจ
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ด้ายสปั่นVenusสี 550เมตร บรรจุกล่องละ12หลอด(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายVenus
รหัสสินค้า : 17040101E
ราคา : 168 บาท
รายละเอียด : กรุณาเข้ามาเลือกสีด้ายที่ร้านเอง
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ด้ายสปั่นVenusสีขาว 550เมตร บรรจุกล่องละ12หลอด
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายVenus
รหัสสินค้า : 1704010170E
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : ด้ายสปั่นVenusสีขาว 550เมตร
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายVenus
รหัสสินค้า : 1704010170
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12หลอด
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ด้ายสปั่นVenusสี 550เมตร
หมวดหมู่ : ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก >> ด้ายเย็บผ้า >> ด้ายVenus
รหัสสินค้า : 17040101
ราคา : 16 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12หลอด กรุณาเข้ามาเลือกสีด้ายที่ร้านเอง
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.