E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กล่องกระดาษ 10x35x9.5ซม BK5533 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009550E
ราคา : 450 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 10x35x9.5ซม BK5533
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009550
ราคา : 43 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กล่องกระดาษ 21x36x9.5ซม BK5532 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009543E
ราคา : 519 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 21x36x9.5ซม BK5532
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009543
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กล่องกระดาษ 21.5x31.5x4ซม BK5530 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009147E
ราคา : 345 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 21.5x31.5x4ซม BK5530
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009147
ราคา : 34 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กล่องกระดาษ 11.5x14.5x4ซม BK5522 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009130E
ราคา : 234 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 11.5x14.5x4ซม BK5522
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009130
ราคา : 22 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กล่องกระดาษ 27x36x4.3ซม BK5514 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009123E
ราคา : 396 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กล่องกระดาษ 27x36x4.3ซม BK5514
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009123
ราคา : 38 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กล่องกระดาษ 18x22.5x4.3ซม BK5511 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009116E
ราคา : 309 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 18x22.5x4.3ซม BK5511
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361009116
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : กล่องกระดาษ 21.5x31.5x4ซม BK5130 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ
รหัสสินค้า : 8858361008768E
ราคา : 255 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 21.5x31.5x4ซม BK5130
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ
รหัสสินค้า : 8858361008768
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กล่องกระดาษ 19.5x27x10ซม BK5229 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008348E
ราคา : 510 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กล่องกระดาษ 19.5x27x10ซม BK5229
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008348
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กล่องกระดาษ 17.2x24.8x9.5ซม BK5228 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008331E
ราคา : 438 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กล่องกระดาษ 17.2x24.8x9.5ซม BK5228
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008331
ราคา : 42 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กล่องกระดาษ 14.8x22.5x8.5ซม BK5227 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008324E
ราคา : 366 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กล่องกระดาษ 14.8x22.5x8.5ซม BK5227
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008324
ราคา : 36 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : กล่องกระดาษ 12.5x20x8ซม BK5226 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008317E
ราคา : 324 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กล่องกระดาษ 12.5x20x8ซม BK5226
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008317
ราคา : 31 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 7
สินค้า : กล่องกระดาษ 10x17.5x7.3ซม BK5225 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008300E
ราคา : 288 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 10x17.5x7.3ซม BK5225
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008300
ราคา : 27 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 300g
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กล่องกระดาษ 13x18.5x5.4ซม BK5124 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008294E
ราคา : 234 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 230g
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 13x18.5x5.4ซม BK5124
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008294
ราคา : 22 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 230g
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กล่องกระดาษ 11.5x18.5x5.4ซม BK5123 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008285E
ราคา : 186 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 230g
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 11.5x18.5x5.4ซม BK5123
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008285
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 230g
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : กล่องกระดาษ 11.5x14.5x5.4ซม BK5122 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008270E
ราคา : 156 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 230g
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กล่องกระดาษ 11.5x14.5x5.4ซม BK5122
หมวดหมู่ : บรรจุภัณฑ์ >> กล่องกระดาษ >> กล่องฝาครอบ
รหัสสินค้า : 8858361008270
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : กระดาษKraft 230g
หน้าที่ :
[1] | [2] | [3] | [4]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.