E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : สายนกหวีด สำหรับลูกเสือ บรรจุแพ็คละ12เส้น
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040207E
ราคา : 156 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 114
สินค้า : สายนกหวีด สำหรับลูกเสือ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040207
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12เส้น
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : สายนกหวีด แบบเหล็กคล้อง
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040206
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12เส้น
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : สายนกหวีด แบบเหล็กคล้อง บรรจุกล่องละ12เส้น
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040206
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : ที่หนีบป้ายชื่อแบบเหล็กหนีบ บรรจุแพ็คละ100อัน
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040205H
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : ที่หนีบป้ายชื่อแบบเหล็กหนีบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040205
ราคา : 3 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100อัน
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : เชือกคล้องคอแบบพลาสติกงอพับได้ บรรจุแพ็คละ100เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040204H
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : เชือกคล้องคอแบบพลาสติกงอพับได้
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040204
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100เส้น
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เชือกคล้องคอแบบพลาสติกหนีบ บรรจุแพ็คละ100เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040203H
ราคา : 780 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : เชือกคล้องคอแบบพลาสติกหนีบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040203
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100เส้น
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เชือกคล้องคอแบบห้อย บรรจุแพ็คละ50เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040202G
ราคา : 200 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 990
สินค้า : เชือกคล้องคอแบบห้อย
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040202
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ50เส้น
สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า : เชือกคล้องคอแบบเหล็กหนีบ บรรจุแพ็คละ50เส้น
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040201G
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : กรุณาสอบถามสีของเชือกจากทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 983
สินค้า : เชือกคล้องคอแบบเหล็กหนีบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> เชือกคล้อง
รหัสสินค้า : 99040201
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : กรุณาสอบถามสีของเชือกจากทางร้านก่อนการสั่งซื้อ บรรจุแพ็คละ50เส้น (บางครั้งก็100เส้น)
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : Card case A5 บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040125D
ราคา : 130 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : Card case A5
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040125
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ10ใบ
สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า : Card case A3
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040123
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ10ใบ
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : Card case A7 แนวนอน บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040118F
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : Card case A7 แนวนอน
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040118
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร บรรจุแพ็คละ20ใบ
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : Card case A7 แนวตั้ง บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040117F
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : Card case A7 แนวตั้ง
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040117
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร บรรจุแพ็คละ20ใบ
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.4x6นิ้ว พร้อมเชือก บรรจุแพ็คละ50ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040116G
ราคา : 250 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย4x6นิ้ว ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.4x6นิ้ว พร้อมเชือก
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040116
ราคา : 7 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย4x6นิ้ว ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม บรรจุแพ็คละ50ใบ
สินค้าคงเหลือ : 7
สินค้า : ป้ายชื่อแนวนอนNo.8 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040115H
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย100x60มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : ป้ายชื่อPVCแข็ง 5.5x9ซม บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040114D
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : ป้ายชื่อPVCแข็ง 5.5x9ซม
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040114
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ10ใบ
สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.4x6นิ้ว บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040113H
ราคา : 480 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย4x6นิ้ว ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ7บาท
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : ป้ายชื่อแนวนอน No.7 หัวสี บรรจุแพ็คละ10ใบ(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040112D
ราคา : 31 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย90x60มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.7 หัวสี บรรจุแพ็คละ10ใบ(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040111D
ราคา : 31 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย60x90มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ป้ายชื่อแนวนอนNo.7 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040110H
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย90x60มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ3บาท
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.