E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : Card case A5 บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040125D
ราคา : 130 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : Card case A5
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040125
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ10ใบ
สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า : Card case A3
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040123
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ10ใบ
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : Card case A7 แนวนอน บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040118F
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : Card case A7 แนวนอน
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040118
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร บรรจุแพ็คละ20ใบ
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : Card case A7 แนวตั้ง บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040117F
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : Card case A7 แนวตั้ง
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040117
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร บรรจุแพ็คละ20ใบ
สินค้าคงเหลือ : -3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.4x6นิ้ว พร้อมเชือก บรรจุแพ็คละ50ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040116G
ราคา : 250 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย4x6นิ้ว ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม
สินค้าคงเหลือ : 487
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.4x6นิ้ว พร้อมเชือก
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040116
ราคา : 7 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย4x6นิ้ว ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม บรรจุแพ็คละ50ใบ
สินค้าคงเหลือ : 7
สินค้า : ป้ายชื่อแนวนอนNo.8 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040115H
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย100x60มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : ป้ายชื่อPVCแข็ง 5.5x9ซม บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040114D
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : ป้ายชื่อPVCแข็ง 5.5x9ซม
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040114
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.4x6นิ้ว บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040113H
ราคา : 490 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย4x6นิ้ว ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ7บาท
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : ป้ายชื่อแนวนอน No.7 หัวสี บรรจุแพ็คละ10ใบ(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040112D
ราคา : 31 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย90x60มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.7 หัวสี บรรจุแพ็คละ10ใบ(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040111D
ราคา : 31 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย60x90มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ป้ายชื่อแนวนอนNo.7 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040110H
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย90x60มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ3บาท
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.12 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040109H
ราคา : 320 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย93x130มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ5บาท
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.9 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040108H
ราคา : 260 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย72x100มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท
สินค้าคงเหลือ : 7
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.10 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040107H
ราคา : 270 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย75x105มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.11 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040106H
ราคา : 320 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย93x120มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ5บาท
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.15 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040105H
ราคา : 460 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย100x135มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ6บาท
สินค้าคงเหลือ : 16
สินค้า : ซองใส่บัตรประชาชน บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040104H
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย95x60มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม(มีแต่แบบใส สีใสไม่มี) ขายปลีกใบละ2บาท
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.8 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040103H
ราคา : 225 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย63x100มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ3บาท
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้ง No.7 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040102H
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย60x90มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ3บาท
สินค้าคงเหลือ : 12
สินค้า : ป้ายชื่อแนวนอนพร้อมที่หนีบเหล็ก บรรจุกล่องละ50ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 99040101G
ราคา : 160 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย90x55มม ป้ายเป็นPVCใสแข็ง ขายปลีกอันละ6บาท
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้งพร้อมที่หนีบเหล็ก US N-108 บรรจุกล่องละ50ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 8854951008231G
ราคา : 200 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย62x98มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้งพร้อมที่หนีบเหล็ก US N-108
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 8854951008231
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย62x98มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม บรรจุกล่องละ50ใบ
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : ป้ายชื่อแนวนอนพร้อมที่หนีบเหล็ก US N-008 บรรจุกล่องละ50ใบ
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 8854951007081G
ราคา : 200 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย98x62มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : ป้ายชื่อแนวนอนพร้อมที่หนีบเหล็ก US N-008
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 8854951007081
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย98x62มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม บรรจุกล่องละ50ใบ
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ป้ายชื่อแนวตั้งพร้อมเชือก บรรจุแพ็คละ50ใบ(ไม่คละสีของเชือก)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง >> ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า : 8850913015521
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ขนาดป้าย55x90มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.