E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : ไม้ตะเกียบ 5มม 22.5ซม บรรจุแพ็คละ70คู่
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250301Q
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 4มม 10นิ้ว บรรจุกล่องละ20แพ็ค(แพ็คละ300กรัม)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250108F
ราคา : 340 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 4มม 10นิ้ว บรรจุแพ็คละ300กรัม
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250108
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 10นิ้ว บรรจุกล่องละ20แพ็ค(แพ็คละ300กรัม)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250107F
ราคา : 340 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 10นิ้ว บรรจุแพ็คละ300กรัม
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250107
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 9นิ้ว บรรจุกล่องละ20แพ็ค(แพ็คละ300กรัม)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250106F
ราคา : 340 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 9นิ้ว บรรจุแพ็คละ300กรัม
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250106
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 8นิ้ว บรรจุกล่องละ20แพ็ค(แพ็คละ300กรัม)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250105F
ราคา : 340 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 8นิ้ว บรรจุแพ็คละ300กรัม
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250105
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 7นิ้ว บรรจุกล่องละ20แพ็ค(แพ็คละ300กรัม)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250104F
ราคา : 340 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 7นิ้ว บรรจุแพ็คละ300กรัม
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250104
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 6นิ้ว บรรจุกล่องละ20แพ็ค(แพ็คละ300กรัม)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250103F
ราคา : 340 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 6นิ้ว บรรจุแพ็คละ300กรัม
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250103
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 5นิ้ว บรรจุกล่องละ20แพ็ค(แพ็คละ300กรัม)
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250102F
ราคา : 340 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า : ไม้เสียบอาหาร 3มม 5นิ้ว บรรจุแพ็คละ300กรัม
หมวดหมู่ : เบ็ดเตล็ด >> ไม้เสียบ/ไม้จิ้มฟัน
รหัสสินค้า : 99250102
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20แพ็ค
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.