E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 589
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นParker
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 8854556008223
ราคา : 99 บาท
รายละเอียด : มีหมึก2สี น้ำเงิน ดำ มีหัว2ขนาด F(0.5มม), M(0.7มม) บรรจุกล่องละ12ไส้
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่น 0.4มม Monami LiveColorDIY
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 8801067416528
ราคา : 9 บาท
รายละเอียด : มี3สี ใช้คู่กับ ปลอกปากกา Monami LiveColorDIY : http://tsuksapan.com/ShowProducts.php?PrdID=139
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่น 0.4มม Monami LiveColorDIY บรรจุกล่องละ12อัน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 8801067416221
ราคา : 99 บาท
รายละเอียด : มี3สี ใช้คู่กับ ปลอกปากกา Monami LiveColorDIY : http://tsuksapan.com/ShowProducts.php?PrdID=139
สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball สำหรับปากกาuniball ด้ามกด (ขนาดหัว1.0มม 1.4มม) บรรจุกล่องละ10ไส้
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778943786
ราคา : 170 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว4ขนาด 0.5มม, 0.7มม, 1.0มม และ1.4มม บรรจุกล่องละ10ไส้ ราคาไส้ปากกามี2ราคา คือ หัวขนาด0.5, 0.7มม ราคาไส้ละ16บาท และ 1.0, 1.4มม ราคาไส้ละ19บาท
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball สำหรับปากกาuniball ปลอก (ขนาดหัว0.5มม 0.7มม) บรรจุกล่องละ10ไส้
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778943694
ราคา : 140 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว4ขนาด 0.5มม, 0.7มม, 1.0มม และ1.4มม บรรจุกล่องละ10ไส้ ราคาไส้ปากกามี2ราคา คือ หัวขนาด0.5, 0.7มม ราคาไส้ละ16บาท และ 1.0, 1.4มม ราคาไส้ละ19บาท
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball สำหรับปากกาuniball ด้ามกด (ขนาดหัว0.5มม 0.7มม) บรรจุกล่องละ10ไส้
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778943465
ราคา : 140 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว4ขนาด 0.5มม, 0.7มม, 1.0มม และ1.4มม บรรจุกล่องละ10ไส้ ราคาไส้ปากกามี2ราคา คือ หัวขนาด0.5, 0.7มม ราคาไส้ละ16บาท และ 1.0, 1.4มม ราคาไส้ละ19บาท
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball SXR-C1_SXR-C7 บรรจุกล่องละ12ไส้
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778929360
ราคา : 360 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni สำหรับปากกาUni Jetstream แบบปลอก SX-210/SX-217 มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว2ขนาด 0.7มม(SXR-C7), 1.0มม(SXR-C1) บรรจุกล่องละ12ไส้
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball SNP
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778763728
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni สำหรับปากกาUni Power tank แบบกด มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว3ขนาด 0.5มม(SNP-5), 0.7มม(SNP-7), 1.0มม(SNP-10) บรรจุกล่องละ10ไส้
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball SXR-C1_SXR-C7
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778753309
ราคา : 32 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni สำหรับปากกาUni Jetstream แบบปลอก SX-210/SX-217 มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว2ขนาด 0.7มม(SXR-C7), 1.0มม(SXR-C1) บรรจุกล่องละ12ไส้
สินค้าคงเหลือ : 100
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball สำหรับปากกาuniball ด้ามกด (ขนาดหัว1.0มม 1.4มม)
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778718124
ราคา : 19 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว4ขนาด 0.5มม, 0.7มม, 1.0มม และ1.4มม บรรจุกล่องละ10ไส้ ราคาไส้ปากกามี2ราคา คือ หัวขนาด0.5, 0.7มม ราคาไส้ละ16บาท และ 1.0, 1.4มม ราคาไส้ละ19บาท
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball สำหรับปากกาuniball ด้ามกด (ขนาดหัว0.5มม 0.7มม)
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778718056
ราคา : 16 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว4ขนาด 0.5มม, 0.7มม, 1.0มม และ1.4มม บรรจุกล่องละ10ไส้ ราคาไส้ปากกามี2ราคา คือ หัวขนาด0.5, 0.7มม ราคาไส้ละ16บาท และ 1.0, 1.4มม ราคาไส้ละ19บาท
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball สำหรับปากกาuniball ปลอก (ขนาดหัว1.0มม 1.4มม)
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778717998
ราคา : 19 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว4ขนาด 0.5มม, 0.7มม, 1.0มม และ1.4มม บรรจุกล่องละ10ไส้ ราคาไส้ปากกามี2ราคา คือ หัวขนาด0.5, 0.7มม ราคาไส้ละ16บาท และ 1.0, 1.4มม ราคาไส้ละ19บาท
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นUniball สำหรับปากกาuniball ปลอก (ขนาดหัว0.5มม 0.7มม)
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778717943
ราคา : 16 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นUni มีหมีก3สี น้ำเงิน แดง ดำ มีหัว4ขนาด 0.5มม, 0.7มม, 1.0มม และ1.4มม บรรจุกล่องละ10ไส้ ราคาไส้ปากกามี2ราคา คือ หัวขนาด0.5, 0.7มม ราคาไส้ละ16บาท และ 1.0, 1.4มม ราคาไส้ละ19บาท
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่น Uni Style Fit SXR-89 (ราคาต่อไส้)
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4902778092347
ราคา : 27 บาท
รายละเอียด : มี3สี(น้ำเงิน แดง ดำ) มีหัวขนาด 0.5มม, 0.7มม ใช้กับด้ามUni Style Fit(UMNH-59, UE3H-159 หรือ UE5H-258) บรรจุกล่องละ10อัน
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นSchneider Express56M
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 4004675072030
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : หัวปากกขนาด 0.7มม(M) มีสีน้ำเงิน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่น 0.7มม Rotring บรรจุแพ็คละ5ไส้(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 3501170891223
ราคา : 275 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกายาว 6.7ซม หมึกมี3สี น้ำเงิน แดง ดำ ขายปลีกไส้ละ 60บาท
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่น Uni Style Fit SXR-89 บรรจุกล่องละ10ไส้(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 34902778092348
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : มี3สี(น้ำเงิน แดง ดำ) มีหัวขนาด 0.5มม, 0.7มม ใช้กับด้ามUni Style Fit(UMNH-59, UE3H-159 หรือ UE5H-258)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นParker บรรจุกล่องละ12ไส้(ไม่คละสี ไม่คละขนาดหัวปากกา)
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 25011247084158
ราคา : 999 บาท
รายละเอียด : มีหมึก2สี น้ำเงิน ดำ มีหัว2ขนาด F(0.5มม), M(0.7มม)
สินค้าคงเหลือ : 111
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นSheaffer 993xx
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 0074040993240
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นSheaffer มีหมีก2สี น้ำเงิน ดำ มีหัว2ขนาด F(0.5มม), M(0.7มม) บรรจุกล่องละ12ไส้ รายละเอียดรหัสไส้มีดังนี้ ขนาดFหมึกน้ำเงิน รหัส99324, ขนาดMหมึกน้ำเงิน รหัส99325, ขนาดFหมึกดำ รหัส99334, ขนาดMหมึกดำ รหัส99335
สินค้าคงเหลือ : 573
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นCross 85XX
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 0073228085128
ราคา : 175 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นCross มีหมีก2สี น้ำเงิน ดำ มีหัว2ขนาด F(0.5มม), M(0.7มม) บรรจุกล่องละ6ไส้ รายละเอียดรหัสไส้มีดังนี้ ขนาดFหมึกน้ำเงิน รหัส8512, ขนาดMหมึกน้ำเงิน รหัส8511, ขนาดFหมึกดำ รหัส8514, ขนาดMหมึกดำ รหัส8513
สินค้าคงเหลือ : 17
สินค้า : ไส้ปากกาลูกลื่นCross SP 8562
หมวดหมู่ : ปากกา >> ไส้ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า : 0073228009230
ราคา : 175 บาท
รายละเอียด : ไส้ปากกาลูกลื่นCross มีหมีก2สี น้ำเงิน(8562-3), ดำ(8562-1)
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.