E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 594
สินค้า : ไส้ดินสอกด Faber castell 12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 9556089275149
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : มี2ความเข้ม 2B, HB มีไส้2ขนาด 0.5มมและ0.7มม บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม 2B ม้าH-40 บรรจุกล่องละ48แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8858729212561
ราคา : 456 บาท
รายละเอียด : แพ็คนึงบรรจุ15ไส้
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม 2B ม้าH-40 บรรจุ15ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8858729212288
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ48แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 112
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Rotring (12ไส้) บรรจุแพ็คใหญ่ละ 6แพ็คคู่(ไม่คละความเข้มดินสอ)
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8854556008056C
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย มี2ความเข้ม(HB, 2B) บรรจุกล่องละ 24แพ็คคู่
สินค้าคงเหลือ : 597
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Rotring (12ไส้) บรรจุแพ็คคู่
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8854556008056
ราคา : 58 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย มี2ความเข้ม(HB, 2B) บรรจุแพ็คใหญ่ละ 6แพ็คคู่
สินค้าคงเหลือ : 499
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม ควอนตั้ม300 (15ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8851907105068E
ราคา : 114 บาท
รายละเอียด : มี3ความเข้ม 2B, B, HB บรรจุแพ็คละ15ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5999
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม ควอนตั้ม300 (15ไส้)
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8851907105068
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : มี3ความเข้ม 2B, B, HB บรรจุแพ็คละ15ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Staedtler Hi-Polymer 12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8851347252032
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : มี3ความเข้ม 2B, B, HB บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Staedtler Hi-Polymer 12ไส้ บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8851347252025
ราคา : 160 บาท
รายละเอียด : มี3ความเข้ม 2B, B, HB บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Pilot multi X บรรจุ12ไส้ บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8851295650096
ราคา : 96 บาท
รายละเอียด : มี3ความเข้ม 2B, HB บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.3มม Pilot Neo-X3 (12ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8851295650034
ราคา : 216 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดPilot Neo-X3 มีความเข้ม1เบอร์คือ 2B บรรจุกล่องละ12ไส้
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Papermate 12ไส้ บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8802203340035E
ราคา : 129 บาท
รายละเอียด : มี2ความเข้ม 2B, HB บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Papermate 12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8802203340035
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : มี2ความเข้ม 2B, HB บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม XQ 2B (12ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8802203340004
ราคา : 90 บาท
รายละเอียด : บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม XQ 2B (12ไส้)
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 8802203018231
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม 2B Dominic DP-0093 บรรจุกล่องละ48แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 6941682600932T
ราคา : 192 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม 2B Dominic DP-0093
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 6941682600932
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ48อัน
สินค้าคงเหลือ : 25
สินค้า : ไส้ดินสอกด Faber castell 12ไส้ บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 6933256620880
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : มี2ความเข้ม 2B, HB มีไส้2ขนาด 0.5มมและ0.7มม บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 592
สินค้า : ไส้ดินสอกด2.0มม Grafo 6001 บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 6922139452113
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอ2.0มม 2B บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 42
สินค้า : ไส้ดินสอกด2.0มม Grafo (12ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 6922139452113
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอ2.0มม 2B
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Pentel Hi-Polymer Super C505 (12ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4902506042293
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกด Pentel Hi-Polymer Super Lead 0.5มม มีความเข้ม4เบอร์ คือ HB, 2B, 3B, 4B บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Staedtler Mars Micro carbon (12ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4007817213599
ราคา : 275 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย ไส้มี4ขนาด และมีความเข้มตามรูป บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค ; ความเข้มบางเบอร์ทางร้านอาจจะไม่ได้นำเข้ามาหรือสินค้าหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Staedtler Mars Micro carbon บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4007817213520
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย ไส้มี4ขนาด และมีความเข้มตามรูป บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค ; ความเข้มบางเบอร์ทางร้านอาจจะไม่ได้นำเข้ามาหรือสินค้าหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ไส้ดินสอกด Staedtler Mars Micro carbon (0.3มม 0.7มม 0.9มม) (12ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4007817213476
ราคา : 420 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย ไส้มี4ขนาด และมีความเข้มตามรูป บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค ; ความเข้มบางเบอร์ทางร้านอาจจะไม่ได้นำเข้ามาหรือสินค้าหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า : ไส้ดินสอกด Staedtler Mars Micro carbon (0.3มม 0.7มม 0.9มม) บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4007817213469
ราคา : 37 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย ไส้มี4ขนาด และมีความเข้มตามรูป บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค ; ความเข้มบางเบอร์ทางร้านอาจจะไม่ได้นำเข้ามาหรือสินค้าหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ไส้ดินสอกด2.0มม Staedtler Mars Lumograph 200 (12ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4007817211861
ราคา : 1740 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอ2.0มม มี7ความเข้มตามรูป บรรจุกล่องละ12แพ็ค(ไม่คละความเข้ม) กรุณาสอบถามความเข้มที่มีจากทางร้าน ก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : ไส้ดินสอกด2.0มม Staedtler Mars Lumograph 200 บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4007817211854
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอ2.0มม มี7ความเข้มตามรูป บรรจุกล่องละ12แพ็ค กรุณาสอบถามความเข้มที่มีจากทางร้าน ก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ไส้ดินสอกด Rotring (0.35มม 0.7มม) (12ไส้) บรรจุกล่องละ10แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4006856506709
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย ไส้มี3ขนาด(0.35มม, 0.5มม และ0.7มม; ขนาด1.0มม ไม่มีจำหน่าย) และมีความเข้มตามรูป บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ10แพ็ค ; ความเข้มของไส้ดินสอบางขนาดอาจจะไม่มี กรุณาสอบถามความเข้มจากทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Rotring
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4006856505511
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย ไส้มี3ขนาด(0.35มม, 0.5มม และ0.7มม; ขนาด1.0มม ไม่มีจำหน่าย) และมีความเข้มตามรูป บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ10แพ็ค ; ความเข้มของไส้ดินสอบางขนาดอาจจะไม่มี กรุณาสอบถามความเข้มจากทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : ไส้ดินสอกด Rotring (0.35มม 0.7มม) บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 4006856505337
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย ไส้มี3ขนาด(0.35มม, 0.5มม และ0.7มม; ขนาด1.0มม ไม่มีจำหน่าย) และมีความเข้มตามรูป บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ10แพ็ค ; ความเข้มของไส้ดินสอบางขนาดอาจจะไม่มี กรุณาสอบถามความเข้มจากทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 7
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.9มม Pentel Hi-Polymer 50E-9 บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 3474377910335
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกด Pentel Hi-Polymer 0.9มม มีความเข้ม1เบอร์ คือ 2B บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.7มม Pentel Hi-PolymerE บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 3474377352289E
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกด Pentel Hi-Polymer 0.7มม มีความเข้ม2เบอร์ คือ HB ,2B
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Pentel Hi-Polymer Super C505 (12ไส้)
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 3474370505040
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกด Pentel Hi-Polymer Super Lead 0.5มม มีความเข้ม4เบอร์ คือ HB, 2B, 3B, 4B บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : -9
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Rotring (12ไส้) บรรจุกล่องละ 24แพ็คคู่(ไม่คละความเข้มดินสอ)
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 28854556008050
ราคา : 1080 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย มี2ความเข้ม(HB, 2B)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Pentel Ain stein บรรจุกล่องละ12แพ็ค(แพ็คละ12ไส้) (ไม่คละความเข้มของไส้ดินสอ)
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 0884851009333
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด : มี2ความเข้มคือ HB, 2B
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Pentel Ain stein บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 0884851009326
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด : มี2ความเข้มคือ HB, 2B
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Uni บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 02040025
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดUni 0.5มม มีความเข้ม H, F, B, HB และ 2B และมีไส้ดินสอกด0.5แบบสีด้วย มี3สี น้ำเงิน แดง เขียว บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 46
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.3มม Pilot Neo-X3 บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 02040020
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : ไส้ดินสอกดPilot Neo-X3 มีความเข้ม1เบอร์คือ 2B บรรจุกล่องละ12ไส้
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ไส้ดินสอกด0.5มม Pilot multi X บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ : ดินสอ >> ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า : 02040010
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : มี3ความเข้ม 2B, HB บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.