E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : สันรูด5มมA4(ใสสี)orca บรรจุห่อละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 8851433010775
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : สันรูดสีทึบ 22มม A4 บรรจุแพ็คละ12อัน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 6923794483108
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 108
สินค้า : สันรูดสีทึบ 22มม A4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040207
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : สันรูด17มมA4(สีทึบ) บรรจุห่อละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040206E
ราคา : 96 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : สันรูด17มมA4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040206
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 40
สินค้า : สันรูด15มมA4(สีทึบ) บรรจุห่อละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040205E
ราคา : 84 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : สันรูด15มมA4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040205
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : สันรูด10มมA4(สีทึบ) บรรจุห่อละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040204E
ราคา : 57 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : สันรูด10มมA4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040204
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : สันรูด7มมA4(สีทึบ) บรรจุห่อละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040203E
ราคา : 36 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : สันรูด7มมA4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040203
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : สันรูด5มมA4(สีทึบ) บรรจุห่อละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040202E
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 6000
สินค้า : สันรูด5มมA4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040202
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือกทั้งสีทึบและสีใส บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : สันรูด3มมA4(สีทึบ) บรรจุห่อละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040201E
ราคา : 27 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือก บรรจุห่อละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 6000
สินค้า : สันรูด3มมA4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> สันปก
รหัสสินค้า : 03040201
ราคา : 4 บาท
รายละเอียด : มีหลายสีให้เลือกทั้งสีทึบและสีใส บรรจุห่อละ12อัน
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.