E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : แฟ้มแขวนElfen 505F
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 8851907078287
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : มี2สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 26
สินค้า : แฟ้มแขวนElfen 555F บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 8851907066840G
ราคา : 550 บาท
รายละเอียด : มี4สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : แฟ้มแขวนElfen 555F
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 8851907066840
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : มี4สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : แฟ้มแขวนตราช้าง 925F
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 8851907027179
ราคา : 16 บาท
รายละเอียด : มี4สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : แฟ้มแขวนตราช้าง 905F
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 8851907012403
ราคา : 16 บาท
รายละเอียด : มี2สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : แฟ้มแขวนตราม้า H-77 บรรจุกล่องละ50เล่ม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 8851552434711
ราคา : 625 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า : แฟ้มแขวนตราม้า H-77
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 8851552434063
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50เล่ม
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : แฟ้มปกอ่อนA4ลิ้นแฟ้มพลาสติกOrca FLA-101 บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 8851433013950S
ราคา : 360 บาท
รายละเอียด : มี5สี ชมพู ฟ้า ส้ม เขียว เหลือง บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 296
สินค้า : แฟ้มปกอ่อนA4ลิ้นแฟ้มพลาสติกOrca FLA-101 บรรจุห่อละ10เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 8851433013950
ราคา : 75 บาท
รายละเอียด : มี5สี ชมพู ฟ้า ส้ม เขียว เหลือง บรรจุกล่องละ50เล่ม(5ห่อ)(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : แฟ้มแขวนElfen 505F บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 68851907078289
ราคา : 500 บาท
รายละเอียด : มี2สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : แฟ้มแขวนตราช้าง 925F บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 68851907027171
ราคา : 700 บาท
รายละเอียด : มี4สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : แฟ้มแขวนตราช้าง 905F บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 38851907012404
ราคา : 700 บาท
รายละเอียด : มี2สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : โครงเหล็กสำหรับแขวนแฟ้มแขวน บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 03040703E
ราคา : 1050 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : โครงเหล็กสำหรับแขวนแฟ้มแขวน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 03040703
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : แฟ้มปกอ่อนF4ลิ้นแฟ้มเหล็ก บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 03040702G
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี), กล่องละ500เล่ม
สินค้าคงเหลือ : 186
สินค้า : แฟ้มปกอ่อนF4ลิ้นแฟ้มเหล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 03040702
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี), กล่องละ500เล่ม
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : แฟ้มปกอ่อนA4ลิ้นแฟ้มพลาสติก บรรจุกล่องละ500เล่ม(คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 03040701P
ราคา : 3250 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี), กล่องละ500เล่ม
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : แฟ้มปกอ่อนA4ลิ้นแฟ้มพลาสติก บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 03040701G
ราคา : 350 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี), กล่องละ500เล่ม
สินค้าคงเหลือ : 5996
สินค้า : แฟ้มปกอ่อนA4ลิ้นแฟ้มพลาสติก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า : 03040701
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี), กล่องละ500เล่ม
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.