E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : บัตรประวัติพนักงานเทศบาล บรรจุห่อละ100แผ่น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040906H
ราคา : 800 บาท
รายละเอียด : บัตรสีเหลือง
สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า : บัตรประวัติพนักงานเทศบาล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040906
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บัตรสีเหลือง บรรจุห่อละ100แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : แฟ้มประวัติพนักงานเทศบาล บรรจุห่อละ50เล่ม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040905G
ราคา : 1600 บาท
รายละเอียด : เล่มสีฟ้า
สินค้าคงเหลือ : 94
สินค้า : แฟ้มประวัติพนักงานเทศบาล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040905
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด : เล่มสีฟ้า
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : บัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล บรรจุห่อละ100แผ่น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040904H
ราคา : 800 บาท
รายละเอียด : แผ่นสีเขียว
สินค้าคงเหลือ : 853
สินค้า : บัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040904
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บัตรสีเขียว บรรจุห่อละ100แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : แฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล บรรจุห่อละ50เล่ม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040903G
ราคา : 1600 บาท
รายละเอียด : เล่มสีเขียว
สินค้าคงเหลือ : 936
สินค้า : แฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040903
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด : เล่มสีเขียว
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : บัตร กพ.7 บรรจุห่อละ100แผ่น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040902H
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด : บัตรสีขาว
สินค้าคงเหลือ : 590
สินค้า : บัตร กพ.7
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040902
ราคา : 4 บาท
รายละเอียด : บัตรสีขาว บรรจุห่อละ100แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : แฟ้มประวัติข้าราชการ บรรจุห่อล่ะ50เล่ม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040901G
ราคา : 1400 บาท
รายละเอียด : เล่มสีเหลือง
สินค้าคงเหลือ : 574
สินค้า : แฟ้มประวัติข้าราชการ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> แฟ้ม >> แฟ้มประวัติราชการ
รหัสสินค้า : 03040901
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : เล่มสีเหลือง
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.