E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กตราม้า บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8858729208588
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ใบคัตเตอร์45องศา และ30องศา
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ใบคัตเตอร์ใหญ่ตราม้า บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8858729208540
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ใบคัตเตอร์45องศาและ30องศา
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กตราม้า บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8858729208403
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : ใบคัตเตอร์45องศา และ30องศา บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 499
สินค้า : ใบคัตเตอร์ใหญ่ตราม้า บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8858729208212
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : ใบคัตเตอร์45องศาและ30องศา บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กตราช้าง บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851907126841D
ราคา : 160 บาท
รายละเอียด : มี2แบบ รุ่น945(ใบเฉียง45องศา)และ รุ่น930(ใบเฉียง30องศา)
สินค้าคงเหลือ : 499
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กตราช้าง บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851907126841
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : มี2แบบ รุ่น945(ใบเฉียง45องศา)และ รุ่น930(ใบเฉียง30องศา) บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 299
สินค้า : ใบคัตเตอร์ใหญ่ตราช้าง บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851907126834
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : มี2แบบ รุ่น1845(ใบเฉียง45องศา)และ รุ่น1830(ใบเฉียง30องศา) บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ใบมีดแกะสลักMornSun บรรจุแพ็คละ5ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851664025807
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : ใบคัตเตอร์ใหญ่Orca 30องศา บรรจุกล่องละ25แพ็ค(แพ็คละ2ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851433102128
ราคา : 190 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ใบคัตเตอร์ใหญ่Orca 30องศา บรรจุแพ็คละ2ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851433002381
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ25แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กOrca 30องศา แผง4ใบ บรรจุกล่องละ10แผง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851433002374D
ราคา : 90 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แผง
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กOrca 30องศา แผง4ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851433002374
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แผง
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กOrca 45องศา L-150 บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851433002367
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กOrca 45องศา A-100 บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 8851433002350
ราคา : 60 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กDeli 45องศา 2012 บรรจุกล่องละ36แพ็ค(แพ็คละ10ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 6921734920126U
ราคา : 540 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็กDeli 45องศา 2012 บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 6921734920126
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ36แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ใบคัตเตอร์NT BD-100 บรรจุแพ็คละ5ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 4904011026652
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ใบมีดแกะสลักMornSun 32903 บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 4715613329030
ราคา : 65 บาท
รายละเอียด : มี6รูปแบบใบมีดแกะสลัก บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : ใบคัตเตอร์ใหญ่ตราช้าง บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 28851907126838
ราคา : 245 บาท
รายละเอียด : มี2แบบ รุ่น1845(ใบเฉียง45องศา)และ รุ่น1830(ใบเฉียง30องศา)
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ใบคัตเตอร์NT BD-100 บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ5ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 24904011026656
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa LBB-10 บรรจุกล่องละ6แพ็ค(แพ็คละ10ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 20091511500763
ราคา : 780 บาท
รายละเอียด : เป็นใบมีดสแตนเลสผสม มีความคมและแข็งกว่าใบมีดทั่วไปถึง 25% ไม่หักง่าย ตัวใบมีดมีสีดำ และใบมีดมีขนาดมาตรฐาน : 18 มม. (หนา 0.38 มม.) ใบมีดสามารถมุมเฉียงได้ : 45 องศาและสามารถ หักใบมีดให้มีความคมได้จำนวน : 12 ครั้ง (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa LB-10 บรรจุกล่องละ6แพ็ค(แพ็คละ10ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 20091511500459
ราคา : 600 บาท
รายละเอียด : คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa AB-10S บรรจุกล่องละ6แพ็ค(แพ็คละ10ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 20091511500343
ราคา : 765 บาท
รายละเอียด : คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa PNB5/S บรรจุกล่องละ6แพ็ค(แพ็คละ5ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 20091511500275
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด : ใช้กับคัตเตอร์Olfa PNC-1 (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa PB-800 บรรจุกล่องละ6แพ็ค(แพ็คละ5ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 20091511500244
ราคา : 651 บาท
รายละเอียด : คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa PB-450 บรรจุกล่องละ6แพ็ค(แพ็คละ5ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 20091511500237
ราคา : 540 บาท
รายละเอียด : คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa KB บรรจุกล่องละ6แพ็ค(แพ็คละ25ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 20091511500138
ราคา : 720 บาท
รายละเอียด : คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa ASBB-10 บรรจุกล่องละ12แพ็ค(แพ็คละ10ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 10091511501213
ราคา : 864 บาท
รายละเอียด : เป็นใบมีดสแตนเลสผสม มีความคมและแข็งกว่าใบมีดทั่วไปถึง 25% ไม่หักง่าย ตัวใบมีดมีสีดำ และใบมีดมีขนาดมาตรฐาน : 9 มม. (หนา 0.38 มม.) ใบมีดสามารถมุมเฉียงได้ : 45 องศาและสามารถ หักใบมีดให้มีความคมได้จำนวน : 12 ครั้ง สามารถใช้งานร่วมกับมีดคัตเตอร์ โอฟ่า รุ่น A, A-2, A-5, PA-2, 300, SVR-1 และ XA-1(คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa DKB-5 บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ5ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 10091511500858
ราคา : 450 บาท
รายละเอียด : คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa AB-6 บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 10091511500742
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด : คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 495
สินค้า : ใบคัตเตอร์ใหญ่ 45องศา บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 03050202
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 499
สินค้า : ใบคัตเตอร์เล็ก 45องศา แพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 03050201
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa ASBB-10 บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511501216
ราคา : 80 บาท
รายละเอียด : เป็นใบมีดสแตนเลสผสม มีความคมและแข็งกว่าใบมีดทั่วไปถึง 25% ไม่หักง่าย ตัวใบมีดมีสีดำ และใบมีดมีขนาดมาตรฐาน : 9 มม. (หนา 0.38 มม.) ใบมีดสามารถมุมเฉียงได้ : 45 องศาและสามารถ หักใบมีดให้มีความคมได้จำนวน : 12 ครั้ง สามารถใช้งานร่วมกับมีดคัตเตอร์ โอฟ่า รุ่น A, A-2, A-5, PA-2, 300, SVR-1 และ XA-1บรรจุกล่องละ12แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa DKB-5 บรรจุแพ็คละ5ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500851
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa LBB-10 บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500769
ราคา : 145 บาท
รายละเอียด : เป็นใบมีดสแตนเลสผสม มีความคมและแข็งกว่าใบมีดทั่วไปถึง 25% ไม่หักง่าย ตัวใบมีดมีสีดำ และใบมีดมีขนาดมาตรฐาน : 18 มม. (หนา 0.38 มม.) ใบมีดสามารถมุมเฉียงได้ : 45 องศาและสามารถ หักใบมีดให้มีความคมได้จำนวน : 12 ครั้ง บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa AB-6 บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500745
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa LB-10 บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500455
ราคา : 110 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa AB-10S บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500349
ราคา : 140 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa HB-5B บรรจุแพ็คละ5ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500301
ราคา : 160 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa PNB5/S บรรจุแพ็คละ5ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500271
ราคา : 60 บาท
รายละเอียด : ใช้กับคัตเตอร์Olfa PNC-1 บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa PB-800 บรรจุแพ็คละ5ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500240
ราคา : 115 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa PB-450 บรรจุแพ็คละ5ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500233
ราคา : 95 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa CKB-1 บรรจุแพ็คละ5ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500189
ราคา : 80 บาท
รายละเอียด : ใช้กับคัตเตอร์Olfa MCB-1 บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa COB-1
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500141
ราคา : 96 บาท
รายละเอียด : ใช้กับคัตเตอร์Olfa CMP-1 บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ใบคัตเตอร์Olfa KB บรรจุแพ็คละ25ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ >> ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า : 0091511500134
ราคา : 130 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6แพ็ค (คัตเตอร์Olfaและใบคัตเตอร์Olfa บางรุ่นอาจจะหมด กรุณาสอบถามทางร้านก่อนการสั่งซื้อ)
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.