E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 113
สินค้า : เครื่องเย็บMax HD-10D
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 9556781104006
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : มี4สี ฟ้า ชมพู เทา เหลือง บรรจุกล่องละ10อัน(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า : เครื่องเย็บMax HD-50R
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 9556781103313
ราคา : 340 บาท
รายละเอียด : มี4สี ฟ้า ชมพู เทา เบจ บรรจุกล่องละ5อัน(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 299
สินค้า : เครื่องเย็บMax HD-88
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 9556781102019
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด : มี4สี ฟ้า ชมพู เทา เบจ บรรจุกล่องละ5อัน(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เครื่องเย็บตราช้าง DS-45N บรรจุกล่องละ10อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8901057335744D
ราคา : 1300 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.3(24/6) หรือNo.35(26/6) มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เครื่องเย็บตราช้าง DS-45N
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8901057335744
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.3(24/6) หรือNo.35(26/6) มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เครื่องเย็บตราช้าง No10
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8901057310062
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : เครื่องเย็บม้า HD-B8 บรรจุกล่องละ10เครื่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858729259542
ราคา : 243 บาท
รายละเอียด : ใช้ลวดเย็บ B8 เย็บกระดาษ70แกรมได้ 30แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เครื่องเย็บม้า HD-45Plus บรรจุกล่องละ10อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858729259535
ราคา : 1200 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.35(26/6) หรือ No.3(24/6) เย็บกระดาษ70แกรมได้ 30แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เครื่องเย็บม้า HD-B8
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858729259030
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ใช้ลวดเย็บ B8 เย็บกระดาษ70แกรม ได้30แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เครื่องเย็บม้า HD-45Plus
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858729239964
ราคา : 125 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.35(26/6) หรือ No.3(24/6) เย็บกระดาษ70แกรมได้ 30แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : เครื่องเย็บNo.10ม้า HD-10D บรรจุกล่องละ24เครื่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858729239735
ราคา : 1800 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.10 มี3สี ชมพู ฟ้า เทา
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : เครื่องเย็บตราม้า HD-10D
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858729218693
ราคา : 80 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.10 มี3สี ชมพู ฟ้า เทา
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : เครื่องเย็บม้า HD-1224
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858729218181
ราคา : 2000 บาท
รายละเอียด : เย็บนิ่มเบามือ 60% ใช้เย็บกระดาษหนาไม่เกิน 70แกรม 210แผ่น ใช้กับลวดเย็บ No.3, 1208 - 1224
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เครื่องเย็บNo.10 Mtec No.218 บรรจุกล่องละ12เครื่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858201011750
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เครื่องเย็บNo.10 Mtec No.218
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858201011743
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12เครื่อง
สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า : เครื่องเย็บกระดาษ No.M-10 บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858201011378E
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.10 มี3สี
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เครื่องเย็บกระดาษ No.M-10
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8858201011378
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.10 มี3สี บรรจุกล่องละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : ชุดเครื่องเย็บYoya YS-10 บรรจุกล่องละ12ชุด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8852398137729
ราคา : 360 บาท
รายละเอียด : สามารถเย็บกระดาษได้ถึง 12 แผ่นในครั้งเดียว บรรจุลวดเย็บได้ 50 อัน ใช้กับลวดเย็บ No.10
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ชุดเครื่องเย็บYoya YS-10
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8852398137392
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : สามารถเย็บกระดาษได้ถึง 12 แผ่นในครั้งเดียว บรรจุลวดเย็บได้ 50 อัน ใช้กับลวดเย็บ No.10
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เครื่องเย็บตราช้าง HD-23L24F
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851907228156
ราคา : 3250 บาท
รายละเอียด : ใช้ลวดเย็บ 23/6 - 23/24
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ชุดเครื่องเย็บตราช้าง DS23S24 FL
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851907170745
ราคา : 1800 บาท
รายละเอียด : ใช้ลวดเย็บ 23/6 - 23/24
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เครื่องเย็บตราช้าง DS-45N Neon บรรจุกล่องละ10อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851907161415D
ราคา : 1300 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.3(24/6) หรือNo.35(26/6) มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เครื่องเย็บตราช้าง DS-45N Neon
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851907161415
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.3(24/6) หรือNo.35(26/6) มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เครื่องเย็บตราช้าง DS23S20 FL
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851907145811
ราคา : 1550 บาท
รายละเอียด : ใช้ลวดเย็บNo.23/6 - 23/20
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : ชุดเครื่องเย็บตราช้างNo.10Y2
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851907083243
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด : รุ่นละ3สี(ตามภาพ) บรรจุกล่อง10อัน(คละสีในกล่อง)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เครื่องเย็บMax HD-10N บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851552133614
ราคา : 550 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.10 มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เครื่องเย็บMax HD-10N
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851552133003
ราคา : 65 บาท
รายละเอียด : มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เครื่องเย็บRapid HD210
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 7313466337003
ราคา : 3800 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดตั้งแต่ 9/6 - 9/24
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เครื่องเย็บRapid HD70
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 7313462814058
ราคา : 810 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดตั้งแต่ 9/6 - 9/10
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เครื่องเย็บRapid HD9
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 7313462640015
ราคา : 1890 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดตั้งแต่ 9/6 - 9/14
หน้าที่ :
[1] | [2] | [3]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.