E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : ลวดเสียบสีหวาน 33มมEsy E-436 บรรจุกล่องละ300ชิ้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8859153800775
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : ลวดเสียบสีหวาน 50มมEsy E-414 บรรจุกล่องละ12แพ็ค(แพ็คละ40ชิ้น)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8857121719715E
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : ลวดเสียบสีหวาน 50มมEsy E-414 บรรจุแพ็คละ40ชิ้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8857121719715
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : ลวดเสียบสีหวาน 33มมEsy E-413 บรรจุกล่องละ12แพ็ค(แพ็คละ100ชิ้น)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8857121719708E
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ลวดเสียบสีหวาน 33มมEsy E-413 บรรจุแพ็คละ100ชิ้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8857121719708
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า : ลวดเสียบสี28มม 100ชิ้น Nuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8855805065530
ราคา : 7 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเสียบใหญ่Flamingo No.5 บรรจุห่อละ10กล่อง(กล่องละ50อัน)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8852877003118D
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : ลวดเสียบใหญ่Flamingo No.5 บรรจ50อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8852877003118
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ10กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 999
สินค้า : ลวดเสียบตราม้า No1 บรรจุห่อละ10กล่อง(กล่องละ50อัน)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8851552132617
ราคา : 75 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 9999
สินค้า : ลวดเสียบตราม้า No1 บรรจุ50อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8851552132006
ราคา : 9 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเสียบOrca 1000กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8851433113933
ราคา : 160 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ4กระปุก
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเสียบOrca 500กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 8851433113926
ราคา : 95 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6กระปุก
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ลวดเสียบ50มม Deli บรรจุกล่องละ100ชิ้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 6935205397133
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ลวดเสียบสีDeli 0038 บรรจุกล่องละ160ชิ้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 6921734900388
ราคา : 22 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า : ลวดเสียบDeli 0037 บรรจุ200อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 6921734900371
ราคา : 28 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ลวดเสียบDeli 0018 บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 6921734900180D
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด : บรรจุลวดเสียบกล่องละ100อัน บรรจุห่อละ10กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า : ลวดเสียบDeli 0018 บรรจุ100อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 6921734900180
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุลวดเสียบกล่องละ100อัน บรรจุห่อละ10กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ลวดเสียบสีDeli 0038 บรรจุแพ็คละ6กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 3388548880030
ราคา : 111 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ160ชิ้น
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ลวดเสียบDeli 0037 บรรจุแพ็คละ6กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 3388548880023
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ200ชิ้น
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ลวดเสียบ50มม Deli บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก(กล่องละ100ชิ้น)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 16935205397130
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเสียบหัวเหลี่ยม No.1 บรรจุแพ็คละ10กล่อง(กล่องละ50ชิ้น)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 03100102D
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 499
สินค้า : ลวดเสียบหัวเหลี่ยม No.1 บรรจุกล่องละ50ชิ้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 03100102
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ10กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : ลวดเสียบหัวมน No.1 บรรจุแพ็คละ10กล่อง(กล่องละ50ชิ้น)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 03100101D
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 999
สินค้า : ลวดเสียบหัวมน No.1 บรรจุกล่องละ50ชิ้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> ลวดเสียบ
รหัสสินค้า : 03100101
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ10กล่อง
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.