E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : Brad plastic Laboom LBP
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 8851023062634
ราคา : 42 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : Brad Metal Laboom LBM
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 8851023062627
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กทองเหลือง3นิ้ว เครื่องบินNo12 บรรจุกล่องละ24อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100418
ราคา : 95 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กทองเหลือง2.5นิ้ว เครื่องบิน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100417
ราคา : 0 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : เป็กทองเหลือง2นิ้ว เครื่องบินNo10 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100416
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เป็กทองเหลือง1.5นิ้ว เครื่องบินNo8 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100415
ราคา : 60 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เป็กทองเหลือง1.25นิ้ว เครื่องบินNo6 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100414
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กทองเหลือง1นิ้ว เครื่องบินNo4 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100413
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กทองเหลือง3/4นิ้ว เครื่องบินNo3 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100412
ราคา : 0 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กทองเหลือง0.5นิ้ว เครื่องบินNo2 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100411
ราคา : 0 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กทองเหลือง3นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100410D
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ) บรรจุห่อละ10กล่อง
สินค้าคงเหลือ : -2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กทองเหลือง3นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100410
ราคา : 32 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ) บรรจุห่อละ10กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กทองเหลือง2.5นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100409D
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ) บรรจุห่อละ10กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กทองเหลือง2.5นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100409
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ) บรรจุห่อละ10กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เป็กทองเหลือง2นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100408D
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เป็กทองเหลือง2นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100408
ราคา : 32 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เป็กทองเหลือง1.5นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100407D
ราคา : 215 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เป็กทองเหลือง1.5นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100407
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ) บรรจุห่อละ10กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เป็กทองเหลือง1นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100406D
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : เป็กทองเหลือง1นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100406
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กดอกจัน3นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100405D
ราคา : 230 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า : เป็กดอกจัน3นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100405
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : เป็กดอกจัน2.5นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100404D
ราคา : 215 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า : เป็กดอกจัน2.5นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100404
ราคา : 28 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กดอกจัน2นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100403D
ราคา : 200 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 41
สินค้า : เป็กดอกจัน2นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100403
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กดอกจัน1.5นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100402D
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กดอกจัน 1.5นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100402
ราคา : 22 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กดอกจัน 1นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100401D
ราคา : 160 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เป็กดอกจัน 1นิ้ว
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก >> เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า : 03100401
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.