E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : แท่นตัดเทปนานมีเล็ก พร้อมเทปใส บรรจุกล่องละ24ชุด(คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า : 8858729221716X
ราคา : 384 บาท
รายละเอียด : ใช้กับเทปแกน1นิ้ว
สินค้าคงเหลือ : 115
สินค้า : แท่นตัดเทปนานมีเล็ก พร้อมเทปใส
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า : 8858729221716
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : ใช้กับเทปแกน1นิ้ว บรรจุกล่องละ24ชุด คละสี
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : เทปใส 12มม 10หลา Louis Tape บรรจุกล่องละ24ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001321
ราคา : 132 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เทปใส 24มม 36หลา แกนใหญ่Louis Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001130
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : รุ่นNo box
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 18มม 36หลา แกนใหญ่Louis Tape บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001123
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : รุ่นNo box
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : เทปใส 12มม 36หลา แกนใหญ่Louis Tape บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001116
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : รุ่นNo box
สินค้าคงเหลือ : 5997
สินค้า : เทปใส 12มม 10หลา Louis Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001086
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : เทปใส 12มม 3หลา Louis Tape บรรจุกล่องละ24ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001079
ราคา : 60 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ3บาท
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 1.5นิ้ว 10หลา Louis Tape บรรจุแพ็คละ8ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8856682001017Z
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 599
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 1.5นิ้ว 10หลา Louis Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8856682001017
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx3หลา Louis Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า : 8856682000966C
ราคา : 90 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 599
สินค้า : เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx3หลา Louis Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า : 8856682000966
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx10หลา Louis Tape บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า : 8856682000652E
ราคา : 480 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า : เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx10หลา Louis Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า : 8856682000652
ราคา : 60 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : เทปใส 24มม 36หลา แกนเล็กLouis Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682000102
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เทปใส 18มม 36หลา แกนเล็กLouis Tape บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682000072
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เทปใส 12มม 36หลา แกนเล็กLouis Tape บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682000058
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : OPPสี 48มม 45หลา Nuvo พิมพ์ lagile บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8855805052455C
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : OPPสี 48มม 45หลา Nuvo พิมพ์ lagile
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8855805052455
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : กระดาษกาวย่นMax 2นิ้ว 3หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805048274
ราคา : 96 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : กระดาษกาวย่นMax 1.5นิ้ว 3หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805048267
ราคา : 72 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : กระดาษกาวย่นMax 1นิ้ว 3หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805048250
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 38
สินค้า : กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 1นิ้ว 18หลาMax บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805048229
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 1.5นิ้ว 18หลาMax บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805047819
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 44
สินค้า : กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 2นิ้ว 18หลาMax บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805047802
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : เทปอลูมิเนียมฟอยล์Matrix 60มม 1เมตร บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปอลูมิเนียมฟอยล์
รหัสสินค้า : 8855805044498
ราคา : 96 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ10บาท
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปผ้าสีสะท้อนแสง2นิ้ว 4หลาStick บรรจุแพ็คละ6ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805039678C
ราคา : 192 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปผ้าสีสะท้อนแสง2นิ้ว 4หลาStick
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805039678
ราคา : 36 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปผ้าสีสะท้อนแสง1.5นิ้ว 4หลาStick บรรจุแพ็คละ8ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805039623Z
ราคา : 192 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปผ้าสีสะท้อนแสง1.5นิ้ว 4หลาStick
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805039623
ราคา : 27 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หน้าที่ :
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.