E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปผ้าสีสะท้อนแสง2นิ้ว 4หลาStick บรรจุแพ็คละ6ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805039678C
ราคา : 192 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปผ้าสีสะท้อนแสง2นิ้ว 4หลาStick
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805039678
ราคา : 36 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปผ้าสีสะท้อนแสง1.5นิ้ว 4หลาStick บรรจุแพ็คละ8ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805039623Z
ราคา : 192 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปผ้าสีสะท้อนแสง1.5นิ้ว 4หลาStick
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805039623
ราคา : 27 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : เทปผ้า2นิ้ว 10หลาNuvo บรรจุแพ็คละ6ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805006090
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปผ้า1.5นิ้ว 10หลาNuvo บรรจุแพ็คละ8ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805005956
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปผ้า1.5นิ้ว 9หลาStick บรรจุแพ็คละ8ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805002634Z
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปผ้า1.5นิ้ว 9หลาStick
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805002634
ราคา : 33 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 299
สินค้า : เทปผ้า2นิ้ว 10หลาNuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805001118
ราคา : 52 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : เทปผ้า1.5นิ้ว 10หลาNuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805000975
ราคา : 39 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปผ้า2นิ้ว 2หลาNuvo บรรจุแพ็คละ12ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805000135E
ราคา : 156 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปผ้า2นิ้ว 2หลาNuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805000135
ราคา : 16 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปผ้า1.5นิ้ว 2หลาNuvo บรรจุแพ็คละ12ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805000128E
ราคา : 117 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปผ้า1.5นิ้ว 2หลาNuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805000128
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : เทปผ้า1นิ้ว 2หลาNuvo บรรจุแพ็คละ12ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805000111E
ราคา : 75 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปผ้า1นิ้ว 2หลาNuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 8855805000111
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ริบบิ้นผ้ามีกาวในตัว SF-0-1091 บรรจุกล่องละ40ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 6931688332012
ราคา : 1500 บาท
รายละเอียด : ริบบิ้นผ้า1.5ซม 5เมตร
สินค้าคงเหลือ : 199
สินค้า : ริบบิ้นผ้ามีกาวในตัว SF-0-1091
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 6931688332005
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : ริบบิ้นผ้า1.5ซม 5เมตร บรรจุกล่องละ40ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เทปผ้า12mmx9y
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110103
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปผ้า9mmx9y
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110102
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปผ้า5mmx9y
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110101
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปผ้า3นิ้ว 8หลา บรรจุแพ็คละ4ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110007B
ราคา : 144 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นเทปผ้ายี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ4ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปผ้า3นิ้ว 8หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110007
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นเทปผ้ายี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ4ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : เทปผ้า2.5นิ้ว 8หลา บรรจุแพ็คละ5ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110006S
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นเทปผ้ายี่ห้อMatrix
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปผ้า2.5นิ้ว 8หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110006
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นเทปผ้ายี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ5ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า : เทปผ้า2นิ้ว 8หลา บรรจุแพ็คละ6ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110005C
ราคา : 144 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นเทปผ้ายี่ห้อMatrix
สินค้าคงเหลือ : 299
สินค้า : เทปผ้า2นิ้ว 8หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110005
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นเทปผ้ายี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : เทปผ้า1.5นิ้ว 8หลา บรรจุแพ็คละ8ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110004Z
ราคา : 144 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นเทปผ้ายี่ห้อMatrix
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : เทปผ้า1.5นิ้ว 8หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110004
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นเทปผ้ายี่ห้อMatrix
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปผ้า1นิ้ว 8หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปผ้า
รหัสสินค้า : 03110003E
ราคา : 144 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นเทปผ้ายี่ห้อMatrix
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.