E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 1.5นิ้ว 10หลา Louis Tape บรรจุแพ็คละ8ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8856682001017Z
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 599
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 1.5นิ้ว 10หลา Louis Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8856682001017
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : กระดาษกาวย่นMax 2นิ้ว 3หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805048274
ราคา : 96 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : กระดาษกาวย่นMax 1.5นิ้ว 3หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805048267
ราคา : 72 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : กระดาษกาวย่นMax 1นิ้ว 3หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805048250
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 38
สินค้า : กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 1นิ้ว 18หลาMax บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805048229
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 1.5นิ้ว 18หลาMax บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805047819
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 44
สินค้า : กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 2นิ้ว 18หลาMax บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805047802
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 2นิ้ว 10หลาNuvo บรรจุแพ็คละ6ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805000166C
ราคา : 156 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 2นิ้ว 10หลาNuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805000166
ราคา : 32 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 1.5นิ้ว 10หลาNuvo บรรจุแพ็คละ8ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805000159Z
ราคา : 156 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 282
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 1.5นิ้ว 10หลาNuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805000159
ราคา : 24 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 1นิ้ว 10หลาNuvo บรรจุแพ็คละ12ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805000142E
ราคา : 156 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : กระดาษกาวย่นสี 1นิ้ว 10หลาNuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8855805000142
ราคา : 16 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กระดาษกาวย่น 3นิ้ว 18หลาBKบรรจุแพ็คละ4ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709008246B
ราคา : 126 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กระดาษกาวย่น 3นิ้ว 18หลาBK
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709008246
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 3/4นิ้ว 18หลาBK บรรจุแพ็คละ16ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709005764Y
ราคา : 126 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 3/4นิ้ว 18หลาBK
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709005764
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ16ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กระดาษกาวย่น 2นิ้ว 18หลาBKบรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709002367C
ราคา : 126 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษกาวย่น 1.5นิ้ว 18หลาBK
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709002367
ราคา : 24 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กระดาษกาวย่น 1นิ้ว 18หลาBKบรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709002343E
ราคา : 126 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษกาวย่น 1นิ้ว 18หลาBK
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709002343
ราคา : 16 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระดาษกาวย่น 0.5นิ้ว 18หลาBKบรรจุแพ็คละ24ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709002336X
ราคา : 138 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : กระดาษกาวย่น 0.5นิ้ว 18หลา BK
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8851709002336
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ24ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : กระดาษกาวย่น 48มม 20หลา 3M 888
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8850304202387
ราคา : 46 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : กระดาษกาวย่น 36มม 20หลา 3M 888
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8850304202356
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 264
สินค้า : กระดาษกาวย่น 24มม 20หลา 3M 888
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8850304202349
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษกาวย่น 18มม 20หลา 3M 888
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 8850304202318
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กระดาษกาวแฟนซี M&G AJD99539/AJD99540 บรรจุกล่องละ27แพ็ค(ไม่คละแบบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 6933631520750
ราคา : 1620 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระดาษกาวแฟนซี M&G AJD99539/AJD99540 บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กระดาษกาวย่น
รหัสสินค้า : 6933631520736
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ27แพ็ค
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.