E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 48มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8855805017911
ราคา : 264 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 36มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8855805017904
ราคา : 264 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 24มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8855805007325
ราคา : 264 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 18มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ16ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8855805007318
ราคา : 264 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 12มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ24ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8855805007301
ราคา : 264 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 24มม 20หลา Nuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8855805000289
ราคา : 28 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 18มม 20หลา Nuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8855805000272
ราคา : 21 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ16ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 237
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 12มม 20หลา Nuvo
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8855805000265
ราคา : 14 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ24ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 5มม 20หลา BK tape บรรจุแพ็คละ60ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8851709002435O
ราคา : 315 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 5มม 20หลา BK tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8851709002435
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ60ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 18มม 5หลา 3M 777 แกนเล็ก บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8850304101222
ราคา : 108 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ 22บาท
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 12มม 5หลา 3M 777 แกนเล็ก บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8850304101215
ราคา : 72 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ15บาท
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 24มม 10หลา 3M 777
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8850304077770
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ120ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 18มม 10หลา 3M 777
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8850304077763
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 12มม 10หลา 3M 777
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 8850304077756
ราคา : 28 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ120ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 24มม 10หลา 3M 777 บรรจุกล่องละ120ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 58850304077775
ราคา : 4620 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 18มม 10หลา 3M 777 บรรจุกล่องละ120ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 58850304077768
ราคา : 3600 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 12มม 10หลา 3M 777 บรรจุกล่องละ120ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 58850304077751
ราคา : 2610 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 48มม 20หลา บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110039C
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 48มม 20หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110039
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 36มม 20หลา บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110038Z
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 36มม 20หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110038
ราคา : 36 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 24มม 20หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110037E
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 24มม 20หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110037
ราคา : 24 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 18มม 20หลา บรรจุแพ็คละ16ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110036Y
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 18มม 20หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110036
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ16ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 12มม 20หลา บรรจุแพ็คละ24ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110035X
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ24ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 12มม 20หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110035
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ24ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 48มม 10หลา บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110033C
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปกาว2หน้าบาง 48มม 10หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า : 03110033
ราคา : 24 บาท
รายละเอียด : ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.