E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : เทปใส 12มม 10หลา Louis Tape บรรจุกล่องละ24ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001321
ราคา : 132 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 24มม 36หลา แกนใหญ่Louis Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001130
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : รุ่นNo box
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 18มม 36หลา แกนใหญ่Louis Tape บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001123
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : รุ่นNo box
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : เทปใส 12มม 36หลา แกนใหญ่Louis Tape บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001116
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : รุ่นNo box
สินค้าคงเหลือ : 5997
สินค้า : เทปใส 12มม 10หลา Louis Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001086
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : เทปใส 12มม 3หลา Louis Tape บรรจุกล่องละ24ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682001079
ราคา : 60 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ3บาท
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 24มม 36หลา แกนเล็กLouis Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682000102
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : เทปใส 18มม 36หลา แกนเล็กLouis Tape บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682000072
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 12มม 36หลา แกนเล็กLouis Tape บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8856682000058
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : OPPสี 48มม 45หลา Nuvo พิมพ์ lagile บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8855805052455C
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : OPPสี 48มม 45หลา Nuvo พิมพ์ lagile
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8855805052455
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : OPP(45Micron) 48มม 100หลา Nuvo บรรจุห่อละ6ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8855805027668
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : มี2สี ใสและสีชา
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เทปใส 12มม 33เมตร ตราช้าง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851907157708
ราคา : 22 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เทปใส 12มม 33เมตร ตราช้าง พร้อมที่ตัด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851907157678
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 17
สินค้า : เทปใส 18มม 33เมตร ตราช้าง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851907157661
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : เทปใส 18มม 33เมตร ตราช้าง พร้อมที่ตัด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851907157654
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า : เทปใส 24มม 36หลา BK Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851709007577C
ราคา : 78 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : เทปใส 24มม 36หลา BK Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851709007577
ราคา : 24 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เทปใส 18มม 36หลา BK Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851709007560C
ราคา : 57 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปใส 18มม 36หลา BK Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851709007560
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า : เทปใส 12มม 36หลา BK Tape บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851709007553
ราคา : 84 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เทปใส 12มม 36หลา BK Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851709005559
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : OPPสี 48มม 36หลา BK Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851709005306C
ราคา : 192 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : OPPสี 48มม 36หลา BK Tape
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851709005306
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6ม้วน(ไม่คละสี)
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เทปOPP พร้อมที่ตัด Robin 405 บรรจุกล่องละ12ชุด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851708019373E
ราคา : 450 บาท
รายละเอียด : เทปOPPยาว 25เมตร
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : เทปOPP พร้อมที่ตัด Robin 405
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8851708019373
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : เทปOPPยาว 25เมตร บรรจุกล่องละ12ชุด
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : เทปใส 12มม 33เมตร 3M 500 แกนเล็ก บรรจุแพ็คละ9ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304084594
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ15บาท บรรจุกล่องละ30แพ็ค(270ม้วน)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 24มม 33เมตร 3M 500 แกนเล็ก บรรจุแพ็คละ5ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304084587
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ30บาท บรรจุกล่องละ 30แพ็ค(150ม้วน)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 12มม 33เมตร 3M 500 แกนใหญ่ บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304018636
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ15บาท บรรจุกล่องละ8แพ็ค(96ม้วน)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 24มม 33เมตร 3M 500 แกนใหญ่ บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304018629
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ30บาท บรรจุกล่องละ8แพ็ค(48ม้วน)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 18มม 33เมตร 3M 500 แกนใหญ่ บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304018612
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ22บาท บรรจุกล่องละ8แพ็ค(64ม้วน)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เทปใส 18มม 33เมตร 3M 500 แกนเล็ก บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304015222
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกม้วนละ22บาท บรรจุกล่องละ30แพ็ค(180ม้วน)
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : เทปใส 12มม 3เมตร 3M 550 มินิเทป
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304010593
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปใส 24มม 33เมตร 3M 600 แกนเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304000730
ราคา : 67 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปใส 18มม 33เมตร 3M 600 แกนเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304000723
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปใส 12มม 33เมตร 3M 600 แกนเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 8850304000709
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เทปใสพร้อมที่ตัดDeli 818 บรรจุกล่องละ24อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 6921734908186X
ราคา : 324 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปใส 12มม 33เมตร 3M 500 แกนเล็ก บรรจุกล่องละ270ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 58850304084599
ราคา : 2970 บาท
รายละเอียด : ภายในบรรจุเทปใส 30แพ็ค แพ็คละ9ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปใส 24มม 33เมตร 3M 500 แกนเล็ก บรรจุกล่องละ150ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 58850304084582
ราคา : 2970 บาท
รายละเอียด : ภายในบรรจุเทปใส 30แพ็ค แพ็คละ5ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปใส 12มม 33เมตร 3M 500 แกนใหญ่ บรรจุกล่องละ96ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 58850304018631
ราคา : 1200 บาท
รายละเอียด : ภายในบรรจุเทปใส 8แพ็ค แพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปใส 24มม 33เมตร 3M 500 แกนใหญ่ บรรจุกล่องละ48ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 58850304018624
ราคา : 1200 บาท
รายละเอียด : ภายในบรรจุเทปใส 8แพ็ค แพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปใส 18มม 33เมตร 3M 500 แกนใหญ่ บรรจุกล่องละ64ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 58850304018617
ราคา : 1200 บาท
รายละเอียด : ภายในบรรจุเทปใส 8แพ็ค แพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เทปใส 18มม 33เมตร 3M 500 แกนเล็ก บรรจุกล่องละ180ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 58850304015227
ราคา : 2970 บาท
รายละเอียด : ภายในบรรจุเทปใส 30แพ็ค แพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : เทปใส Cellolose 24มม 36หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 03110528
ราคา : 28 บาท
รายละเอียด : ทั้งแกนเล็ก1นิ้วและแกนใหญ่3นิ้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเทปใสยี่ห้อ Louis Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : เทปใส Cellolose 18มม 36หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 03110527
ราคา : 21 บาท
รายละเอียด : ทั้งแกนเล็ก1นิ้วและแกนใหญ่3นิ้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเทปใสยี่ห้อ Louis Tape บรรจุแพ็คละ8ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : เทปใส Cellolose 12มม 36หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 03110526
ราคา : 14 บาท
รายละเอียด : ทั้งแกนเล็ก1นิ้วและแกนใหญ่3นิ้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเทปใสยี่ห้อ Louis Tape บรรจุแพ็คละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : สติกเกอร์PVCเลเซอร์ซิกแซก 9มม 5หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 03110511E
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด : มี8สี ทอง เงิน ชมพู ฟ้า ม่วง เขียว น้ำเงิน แดง บรรจุแพ็คละ12ม้วน จากรูปจะเป็นสติกเกอร์ซิกแซกยี่ห้อCroco ซึ่งทางร้านไม่ได้จำหน่าย แต่จะจำหน่ายยี่ห้ออื่นแทน
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : สติกเกอร์PVCเลเซอร์ซิกแซก 9มม 5หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 03110511
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : มี8สี ทอง เงิน ชมพู ฟ้า ม่วง เขียว น้ำเงิน แดง บรรจุแพ็คละ12ม้วน จากรูปจะเป็นสติกเกอร์ซิกแซกยี่ห้อCroco ซึ่งทางร้านไม่ได้จำหน่าย แต่จะจำหน่ายยี่ห้ออื่นแทน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : สติกเกอร์PVCเลเซอร์ซิกแซก 6มม 5หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 03110510E
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด : มี8สี ทอง เงิน ชมพู ฟ้า ม่วง เขียว น้ำเงิน แดง บรรจุแพ็คละ12ม้วน จากรูปจะเป็นสติกเกอร์ซิกแซกยี่ห้อCroco ซึ่งทางร้านไม่ได้จำหน่าย แต่จะจำหน่ายยี่ห้ออื่นแทน
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : สติกเกอร์PVCเลเซอร์ซิกแซก 6มม 5หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เทปกาว >> เทปใส/OPP/เทปPVC
รหัสสินค้า : 03110510
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : มี8สี ทอง เงิน ชมพู ฟ้า ม่วง เขียว น้ำเงิน แดง บรรจุแพ็คละ12ม้วน จากรูปจะเป็นสติกเกอร์ซิกแซกยี่ห้อCroco ซึ่งทางร้านไม่ได้จำหน่าย แต่จะจำหน่ายยี่ห้ออื่นแทน
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.