E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 17
สินค้า : กาวลาเท็กซ์Chunbe 40ml 1127LT บรรจุกล่องละ24หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวลาเท็กซ์
รหัสสินค้า : 9556456005089
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 597
สินค้า : กาวลาเท็กซ์Chunbe 40ml 1127LT
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวลาเท็กซ์
รหัสสินค้า : 9556456005072
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24หลอด
สินค้าคงเหลือ : 14
สินค้า : กาวน้ำChunbe 500ซีซี 6607GE บรรจุกล่องละ24ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456004006
ราคา : 390 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 598
สินค้า : กาวน้ำChunbe 500ซีซี 6607GE
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456003979
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24ขวด
สินค้าคงเหลือ : 17
สินค้า : กาวลาเท็กซ์ 20ml Chunbe LT1128 บรรจุกล่องละ24หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวลาเท็กซ์
รหัสสินค้า : 9556456002897
ราคา : 216 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า : กาวลาเท็กซ์ 20ml Chunbe LT1128
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวลาเท็กซ์
รหัสสินค้า : 9556456002385
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า : กาวน้ำมีพาย 160มล Chunbe 5506GE บรรจุกล่องละ6ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456002217
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 285
สินค้า : กาวน้ำมีพาย 160มล Chunbe 5506GE
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456002200
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6ขวด
สินค้าคงเหลือ : 40
สินค้า : กาวลาเท็กซ์Chunbe 160ml มีพาย 1125LT บรรจุกล่องละ6ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวลาเท็กซ์
รหัสสินค้า : 9556456002187
ราคา : 75 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 292
สินค้า : กาวลาเท็กซ์Chunbe 160ml มีพาย 1125LT
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวลาเท็กซ์
รหัสสินค้า : 9556456002170
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6ขวด
สินค้าคงเหลือ : 6
สินค้า : กาวลาเท็กซ์ 460ml Chunbe 1123LT บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวลาเท็กซ์
รหัสสินค้า : 9556456002156
ราคา : 390 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : กาวลาเท็กซ์ 460ml Chunbe 1123LT
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวลาเท็กซ์
รหัสสินค้า : 9556456002149
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กาวน้ำFaster 50ซีซี บรรจุกล่องละ36ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456002002
ราคา : 360 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : กาวน้ำFaster 50ซีซี
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456001999
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ36ขวด
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กาวน้ำChunbe 40ซีซี บรรจุลังละ36กล่อง(กล่องละ12ขวด)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456000077
ราคา : 1404 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า : กาวน้ำChunbe 40ซีซี บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456000060
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกขวดละ5บาท บรรจุลังละ36กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กาวStick PaperMate 22g บรรจุกล่องละ20หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวStick
รหัสสินค้า : 9555125617066F
ราคา : 540 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กาวStick PaperMate 22g
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวStick
รหัสสินค้า : 9555125617066
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20หลอด
สินค้าคงเหลือ : 599
สินค้า : กาวStick PaperMate 8g
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวStick
รหัสสินค้า : 9555125617035
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ18หลอด
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กาวEpoxy -Fixใส Alteco 2ตัน บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวEpoxy
รหัสสินค้า : 8888299801117E
ราคา : 1110 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : กาวEpoxy -Fixใส Alteco 2ตัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวEpoxy
รหัสสินค้า : 8888299801117
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กาวEpoxy -Fix Alteco 2ตัน บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวEpoxy
รหัสสินค้า : 8888299800011E
ราคา : 1110 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กาวEpoxy -Fix Alteco 2ตัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวEpoxy
รหัสสินค้า : 8888299800011
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 595
สินค้า : กาวตราช้าง Alteco 3g
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวแห้งเร็ว
รหัสสินค้า : 8888299751184
ราคา : 22 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12หลอด
สินค้าคงเหลือ : 46
สินค้า : กาวตราช้าง Alteco 3g บรรจุกล่องละ12หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวแห้งเร็ว
รหัสสินค้า : 8888299270036
ราคา : 201 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กาวStick PaperMate 8g บรรจุแพ็คละ18หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวStick
รหัสสินค้า : 8854556010790
ราคา : 234 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กาวยางDraga 130กรัม บรรจุกล่องละ24กระป๋อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8853315000478X
ราคา : 900 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : กาวยางDraga 130กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8853315000478
ราคา : 42 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24กระป๋อง
สินค้าคงเหลือ : 41
สินค้า : กาวร้อน EFS บรรจุกล่องละ10ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวแห้งเร็ว
รหัสสินค้า : 8852814001320
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกขวดละ20บาท
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : กาวStick ช้าง 40กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวStick
รหัสสินค้า : 8851907097042
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แท่ง
หน้าที่ :
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.