E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 14
สินค้า : กาวน้ำChunbe 500ซีซี 6607GE บรรจุกล่องละ24ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456004006
ราคา : 390 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 598
สินค้า : กาวน้ำChunbe 500ซีซี 6607GE
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456003979
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24ขวด
สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า : กาวน้ำมีพาย 160มล Chunbe 5506GE บรรจุกล่องละ6ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456002217
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 285
สินค้า : กาวน้ำมีพาย 160มล Chunbe 5506GE
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456002200
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ6ขวด
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กาวน้ำFaster 50ซีซี บรรจุกล่องละ36ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456002002
ราคา : 360 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : กาวน้ำFaster 50ซีซี
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456001999
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ36ขวด
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กาวน้ำChunbe 40ซีซี บรรจุลังละ36กล่อง(กล่องละ12ขวด)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456000077
ราคา : 1404 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า : กาวน้ำChunbe 40ซีซี บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 9556456000060
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกขวดละ5บาท บรรจุลังละ36กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กาวน้ำตราม้า 50ซีซี H-12 บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851552653488
ราคา : 129 บาท
รายละเอียด : บรรจุลังละ24กล่อง(288ขวด)
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : กาวน้ำตราม้า 50ซีซี H-12
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851552653006
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12ขวด
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กาวน้ำตราม้า 30ซีซี H-11/H-22 บรรจุลังละ288ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851552652719
ราคา : 2304 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : กาวน้ำตราม้า 30ซีซี H-11/H-22 บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851552652481
ราคา : 99 บาท
รายละเอียด : บรรจุลังละ24กล่อง(288ขวด)
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : กาวน้ำตราม้า 30ซีซี H-11/H-22
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851552652009
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12ขวด
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวน้ำตราม้า 45ซีซี H-20 บรรจุกล่องละ16ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851552649160
ราคา : 144 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวน้ำตราม้า 45ซีซี H-20
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851552649054
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ16ขวด
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กาวน้ำ 1ออนซ์ ตราม้า H-30 บรรจุกล่องละ24ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851552648613
ราคา : 108 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกขวดละ3บาท
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : กาวน้ำOrca 30ml 101B
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851433102708
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6หลอด
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวน้ำOrca 560ซีซี บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851433000196E
ราคา : 255 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวน้ำOrca 560ซีซี
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851433000196
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12ขวด
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : กาวน้ำOrca 5ออนซ์ มีพาย บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851433000165E
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กาวน้ำOrca 5ออนซ์ มีพาย
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851433000165
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12ขวด
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวน้ำOrca 4ออนซ์ บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851433000103E
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวน้ำOrca 4ออนซ์
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851433000103
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12ขวด
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : กาวน้ำOrca 30ml 101B บรรจุแพ็คละ6หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 8851433000059
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กาวกากเพชร10กรัม MOY MY-3023 บรรจุกล่องละ12แพ็ค(แพ็คละ6หลอด)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 6936596903224E
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 114
สินค้า : กาวกากเพชร10กรัม MOY MY-3023 บรรจุแพ็คละ6หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 6936596903224
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กาวน้ำUHU Kids Stylo 20ml
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 4026700501445
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : กาวน้ำUHU Pen Glue 50ml
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 4026700401806
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ36หลอด
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กาวน้ำUHU Pen Glue 50ml บรรจุกล่องละ36หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 4026700376371
ราคา : 900 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กาวน้ำUHU Pen Glue 50ml บรรจุกล่องละ8กล่องเล็ก(288หลอด)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวน้ำ
รหัสสินค้า : 4026700376081
ราคา : 7128 บาท
รายละเอียด :
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.