E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กาวยางDraga 130กรัม บรรจุกล่องละ24กระป๋อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8853315000478X
ราคา : 900 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : กาวยางDraga 130กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8853315000478
ราคา : 42 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24กระป๋อง
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กาวPritt All purpose 60กรัม บรรจุแพ็คละ10หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8851332906940D
ราคา : 480 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : กาวPritt All purpose 60กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8851332906940
ราคา : 56 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ10หลอด
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กาวPritt All purpose 35กรัม บรรจุแพ็คละ10หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8851332905936D
ราคา : 330 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า : กาวPritt All purpose 35กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8851332905936
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด : บรรจุห่อละ10หลอด
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : กาวPritt All purpose 21กรัม บรรจุแพ็คละ20หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8851332904922F
ราคา : 500 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า : กาวPritt All purpose 21กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8851332904922
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ20หลอด
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : กาวPritt All purpose 7กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8851332903918
ราคา : 13 บาท
รายละเอียด : บรรจุแผงละ10หลอด กล่องละ3แผง(30หลอด)
สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า : กาวPritt All purpose 7กรัม บรรจุกล่องละ30หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8851332017509
ราคา : 330 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กาวPattex 40กรัม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 8851332002390
ราคา : 65 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 598
สินค้า : กาวUHU All purpose 7ml
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 40267647
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด : บรรจุแผงละ10หลอด กล่องละ3แผง(30หลอด)
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวUHU All purpose 60ml บรรจุลังละ96หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700439892
ราคา : 6240 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กาวUHU All purpose 60ml บรรจุแพ็คละ12หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700439878
ราคา : 795 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กาวUHU Plastic 33ml บรรจุแพ็คละ12หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700438956E
ราคา : 1080 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : กาวUHU Plastic 33ml
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700438956
ราคา : 99 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12หลอด
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวUHU All purpose Twist&Glue 35ml บรรจุลังละ144ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700436280
ราคา : 7560 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กาวUHU All purpose Twist&Glue 35ml บรรจุแพ็คละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700436051E
ราคา : 660 บาท
รายละเอียด : บรรจุลังละ12โหล(144ขวด)
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กาวUHU All purpose Twist&Glue 35ml
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700436051
ราคา : 59 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12หลอด
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กาวUHU All purpose Twist&Glue 90ml บรรจุแพ็คละ12ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700435955E
ราคา : 1050 บาท
รายละเอียด : บรรจุลังละ 6โหล(72ขวด)
สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า : กาวUHU All purpose Twist&Glue 90ml
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700435955
ราคา : 95 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12หลอด
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวUHU All purpose Twist&Glue 90ml บรรจุลังละ72ขวด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700435931
ราคา : 6000 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กาวUHU Contact 50ml บรรจุกล่องละ12หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700429695
ราคา : 1200 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กาวUHU Contact 50ml
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700429657
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12หลอด
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวUHU All purpose 125ml บรรจุลังละ100หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700428155
ราคา : 10500 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 6
สินค้า : กาวUHU All purpose 125ml บรรจุแพ็คละ5หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700418156
ราคา : 540 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กาวUHU All purpose 35ml บรรจุลังละ240หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700416992
ราคา : 10680 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : กาวUHU All purpose 35ml บรรจุห่อละ10หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700416978
ราคา : 475 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : กาวUHU All purpose 60ml
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700409819
ราคา : 75 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12หลอด
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กาวUHU Hart 35ml บรรจุแพ็คละ10หลอด
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> กาว >> กาวยาง
รหัสสินค้า : 4026700409376
ราคา : 650 บาท
รายละเอียด :
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.