E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก3มม 3พับ ฉลุลาย ใหญ่
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140023
ราคา : 125 บาท
รายละเอียด : สูงประมาณ120ซม มีสีประมาณ12สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล
สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก3มม 3พับ ฉลุลาย เล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140022
ราคา : 80 บาท
รายละเอียด : สูงประมาณ60ซม มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 2มม A4 บรรจุแพ็คละ50แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140021G
ราคา : 175 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 2มม A4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140021
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 130x245ซม บรรจุห่อละ10แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140010D
ราคา : 1140 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 130x245ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140010
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ10แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 122x65ซม บรรจุห่อละ25แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140009W
ราคา : 712 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 122x65ซม บรรจุห่อละ20แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140009F
ราคา : 570 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 599
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 122x65ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140009
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ20แผ่นหรือห่อละ25แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 81x65ซม บรรจุห่อละ30แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140008V
ราคา : 570 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 81x65ซม บรรจุห่อละ50แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140008G
ราคา : 950 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 81x65ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140008
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ30แผ่นหรือห่อละ50แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 61x65ซม บรรจุห่อละ40แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140007Q
ราคา : 570 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 61x65ซม บรรจุห่อละ50แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140007G
ราคา : 712 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 3มม 61x65ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140007
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ50แผ่นหรือห่อละ40แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 2มม 49x65ซม บรรจุห่อละ50แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140001G
ราคา : 500 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)
สินค้าคงเหลือ : 996
สินค้า : พลาสติกลูกฟูก 2มม 49x65ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า : 03140001
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ50แผ่น
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.