E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษ3รูตราช้าง HP-2030
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8901057220309
ราคา : 460 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ที่เจาะกระดาษตราม้า H-555
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8858729219089
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษได้16แผ่น(70แกรม)
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษ BearronGift P02
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8856602033623
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษได้ 18แผ่น/ครั้ง
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษ BearronGift P01
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8856602033616
ราคา : 48 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษได้12แผ่น/ครั้ง
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษตราช้าง Perfo-40
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8851907170776
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษได้40แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 299
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษตราช้าง Perfo-30
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8851907170752
ราคา : 175 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษได้30แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : ที่เจาะกระดาษElfen DP-480
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8851907125028
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ที่เจาะกระดาษRobin 388
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8851708005116
ราคา : 600 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษ80แกรมได้ประมาณ50แผ่น/ครั้ง
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษตราม้า H-800
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8851552700526
ราคา : 1200 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษได้65แผ่น(70แกรม)
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ที่เจาะกระดาษOrca 2
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8851433003432
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เครื่องเจาะทำบัตรSanko SK-6640
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8850892057376
ราคา : 440 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ที่เจาะกระดาษแฟนซี 1000G บรรจุกล่องละ24อัน(24แบบ)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8259680528263X
ราคา : 720 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 108
สินค้า : ที่เจาะกระดาษแฟนซี 1000G
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 8259680528263
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : เหมาะสำหรับทำงานประดิษฐ์ บรรจุกล่องละ24อัน(24แบบ)
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษRapid HDC65
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 7313469226038
ราคา : 810 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษได้ประมาณ65แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษRapid FMC20
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 7313468354114
ราคา : 140 บาท
รายละเอียด : เจาะได้ทีละ20แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษUNO PC-3656
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6936328022025
ราคา : 690 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ที่เจาะกระดาษรูเดียวUNO PC-301 บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6936328003017E
ราคา : 288 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : ที่เจาะกระดาษรูเดียวUNO PC-301
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6936328003017
ราคา : 28 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษDeli 150
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901507
ราคา : 1650 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษDeli 0138
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901385
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษได้ 30แผ่น(80แกรม)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษDeli 0137
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901378
ราคา : 95 บาท
รายละเอียด : เจาะกระดาษได้20แผ่น(80แกรม)
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ที่เจาะกระดาษDeli 0136
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901361
ราคา : 360 บาท
รายละเอียด : เจาะได้ครั้งละะ10แผ่น
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ที่เจาะกระดาษDeli 0135
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901354
ราคา : 185 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ที่เจาะกระดาษDeli 0125
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901255
ราคา : 125 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : ที่เจาะกระดาษDeli 0115 บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901156E
ราคา : 780 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ที่เจาะกระดาษDeli 0115
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901156
ราคา : 80 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ที่เจาะกระดาษDeli 0112
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901125
ราคา : 65 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ6อัน
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ที่เจาะกระดาษรูเดียวDeli 0111 บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901118E
ราคา : 336 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 115
สินค้า : ที่เจาะกระดาษรูเดียวDeli 0111
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901118
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เครื่องเจาะกระดาษ Deli 0102 บรรจุห่อละ6เครื่อง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า : 6921734901026C
ราคา : 480 บาท
รายละเอียด :
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.