E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ซองหอมเรียบ8.5/125(133x184มม) 80g บรรจุกล่องละ500ซอง(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 8850950095708
ราคา : 700 บาท
รายละเอียด : มี2สี ชมพู ครีม
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ซองประกวดราคาC5/6(พับ4)114x229มม บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 8850950049770
ราคา : 950 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ซองปอนด์555สีNo.9(108x235mm)100g บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 8850950000672D
ราคา : 510 บาท
รายละเอียด : มี4สี ชมพู ครีม ฟ้า เขียว
สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า : ซองปอนด์555สีNo.9(108x235mm)100g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 8850950000672
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : มี4สี ชมพู ครีม ฟ้า เขียว ขายปลีกซองละ2บาท
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ซองปอนด์555สี8.5(133x184mm)100g บรรจุกล่องละ500ซอง(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 8850950000351D
ราคา : 480 บาท
รายละเอียด : มี4สี ชมพู ครีม ฟ้า เขียว
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ซองปอนด์555สี8.5(133x184mm)100g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 8850950000351
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : มี4สี ชมพู ครีม ฟ้า เขียว ขายปลีกซองละ2บาท
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ซองKA กันกระแทก A4 บรรจุแพ็คละ10ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 8850944002323D
ราคา : 85 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ซองKA กันกระแทก A4
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 8850944002323
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ซองปอนด์555สีC6(114x162mm)100g บรรจุกล่องละ500ซอง(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 885090000740D
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด : มี4สี ชมพู ครีม ฟ้า เขียว
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ซองปอนด์555สีC6(114x162mm)100g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 885090000740
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : มี4สี ชมพู ครีม ฟ้า เขียว ขายปลีกซองละ1บาท บรรจุกล่องละ500ซอง
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ซองขาวพับ4(108x230มม) 80g บรรจุแพ็คละ100ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 5015934321546
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ซองประกวดราคาC4 229x324มม บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180198P
ราคา : 2600 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ซองประกวดราคาC4 229x324มม บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180198G
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ซองประกวดราคาC4 229x324มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180198
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ50ซอง กล่องละ500ซอง
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ซองประกวดราคาC5/6(พับ4)114x229มม บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180196G
ราคา : 125 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ500ซอง
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ซองประกวดราคาC5/6(พับ4)114x229มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180196
ราคา : 3 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ50ซอง กล่องละ500ซอง
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ซองขาวใส่บัตรห้องสมุด(37.5x37.5มม) บรรจุกล่องละ2000ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180157Q
ราคา : 880 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ซองขาวใส่บัตรห้องสมุด(37.5x37.5มม) บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180157G
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ2000ซอง
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ซองแดงขอบจักร No.7(106x162มม) บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180132P
ราคา : 650 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ซองแดงขอบจักร No.7(106x162มม) บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180132G
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกซองละ2บาท บรรจุกล่องละ500ซอง
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ซองแดงขอบจักร 8.5(133x184มม) บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180131P
ราคา : 750 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ซองแดงขอบจักร 8.5(133x184มม) บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180131G
ราคา : 95 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกซองละ3บาท บรรจุกล่องละ500ซอง
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ซองปอนด์สีครีม8.5(133x184mm) ขอบจักร กลิ่นหอม บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180130P
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด : เนื้อซองประมาณ70g
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ซองปอนด์สีครีม8.5(133x184mm) ขอบจักร กลิ่นหอม บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180130G
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : เนื้อซองประมาณ70g ขายปลีกซองละ1บาท บรรจุกล่องละ500ซอง
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ซองปอนด์สีครีม8.5(133x184mm) ขอบจักร บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180129P
ราคา : 380 บาท
รายละเอียด : เนื้อซองประมาณ70g
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ซองปอนด์สีครีม8.5(133x184mm) ขอบจักร บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180129G
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : เนื้อซองประมาณ70g ขายปลีกซองละ1บาท บรรจุกล่องละ500ซอง
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : ซองปอนด์สีครีม8.5(133x184mm)100g บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 0318012465P
ราคา : 380 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ซองขาวพับ2ครุฑ(210x254มม) 70g บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180121P
ราคา : 500 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ซองขาวพับ2ครุฑ(210x254มม) 70g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180121G
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : ขายปลีกซองละ2บาท บรรจุกล่องละ500ซอง
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ซองขาวพับ2(210x254มม) 70g บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ซองเอกสาร >> ซองขาว/ซองปอนด์/ซองพื้นเรียบ
รหัสสินค้า : 03180120P
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด :
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.