E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : กระเป๋าผ้าดิบA5 SN009 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 8856602052549E
ราคา : 576 บาท
รายละเอียด : ขนาด 17x23ซม
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระเป๋าผ้าดิบA5 SN009
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 8856602052549
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : ขนาด17x23ซม
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ซองซิป A4 PVC 8009C บรรจุแพ็คละ12ใบ(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 8856602039014E
ราคา : 270 บาท
รายละเอียด : ซองพลาสติกแบบซิบรูด
สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า : ซองซิป A4 PVC 8009C
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 8856602039014
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : ซองพลาสติกแบบซิบรูด บรรจุแพ็คละ12ใบ
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กระเป๋าพลาสติกOrca A20 บรรจุกล่องละ12ใบ(คละสีในกล่อง)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 8851433007980E
ราคา : 720 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : กระเป๋าพลาสติกOrca A20
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 8851433007980
ราคา : 65 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : กระเป๋าพลาสติกOrca A10 บรรจุกล่องละ12ใบ(คละสีในกล่อง)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 8851433007959E
ราคา : 360 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า : กระเป๋าพลาสติกOrca A10
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 8851433007959
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12ใบ
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : กระเป๋าใส่Passport e-file CD-26
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 8851023061910
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : ซองพลาสติกซิปใส A4 Chanyi CY56-14C บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6926662356146F
ราคา : 200 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 199
สินค้า : ซองพลาสติกซิปใส A4 Chanyi CY56-14C
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6926662356146
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด : ซองพลาสติกแบบซิบรูด บรรจุแพ็คละ20ใบ
สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า : ซองพลาสติกซิปA4ขยายข้าง Hero AL-F56M บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6922609250263E
ราคา : 255 บาท
รายละเอียด : ซองขนาด 24.5x34ซม
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ซองพลาสติกซิปA4ขยายข้าง Hero AL-F56M
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6922609250263
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : ซองขนาด24.5x34ซม
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : ซองพลาสติกซิปใสขยายข้างA5 AL-F54M บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6922609250249E
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 999
สินค้า : ซองพลาสติกซิปใสขยายข้างA5 AL-F54M
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6922609250249
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : กระเป๋าพลาสติกซิปA5 Deli 5885
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6921734958853
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : กระเป๋าพลาสติกซิปA4 Deli 5884
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6921734958846
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ใบ
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ซองพลาสติกB5 Deli 5594 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6921734955944E
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : ซองพลาสติกB5 Deli 5594
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6921734955944
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ซองพลาสติกA5 Deli 5591 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6921734955913E
ราคา : 198 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ซองพลาสติกA5 Deli 5591
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6921734955913
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12ใบ
สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า : ซองพลาสติกซิปใสA4 Deli 5526 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6921734955265E
ราคา : 165 บาท
รายละเอียด : ซองพลาสติกแบบซิบรูด
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ซองพลาสติกซิปใสA4 Deli 5526
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 6921734955265
ราคา : 16 บาท
รายละเอียด : ซองพลาสติกแบบซิบรูด บรรจุแพ็คละ12ใบ
สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า : กระเป๋าพลาสติกซิปA5 Deli 5885 บรรจุแพ็คละ12ใบ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> ถุงแฟนซี/กระเป๋าเอกสาร
รหัสสินค้า : 16921734958850
ราคา : 225 บาท
รายละเอียด :
หน้าที่ :
[1]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.