E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เชือกกระสอบแบน ยาว5หลา RP019 บรรจุกล่องละ24ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกกระสอบ
รหัสสินค้า : 8856602052655X
ราคา : 660 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : เชือกกระสอบแบน ยาว5หลา RP019
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกกระสอบ
รหัสสินค้า : 8856602052655
ราคา : 32 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เชือกกระสอบLaboom LRBJ03
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกกระสอบ
รหัสสินค้า : 8851023064300
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : เชือกผักตบชวา ยาว10หลา บรรจุแพ็คละ5ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกผักตบชวา
รหัสสินค้า : 03290701S
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : มีบรรจุ2แบบ สีธรรมชาติล้วน กับ คละสี(ตามภาพ)
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : เชือกผักตบชวา ยาว10หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกผักตบชวา
รหัสสินค้า : 03290701
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ5ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : เชือกสาสีพื้นเส้นใหญ่ บรรจุแพ็คละ50เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290606G
ราคา : 260 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : เชือกสาสีขาวเส้นใหญ่ บรรจุแพ็คละ50เส้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 0329060670G
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 189
สินค้า : เชือกสาสีขาวเส้นใหญ่
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 0329060670
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ50เส้น
สินค้าคงเหลือ : 469
สินค้า : เชือกสาสีพื้นเส้นใหญ่
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290606
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ50เส้น
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เชือกสาสีพื้นเส้นกลาง บรรจุแพ็คละ100เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290605H
ราคา : 350 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เชือกสาสีขาวเส้นกลาง บรรจุแพ็คละ100เส้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 0329060570H
ราคา : 320 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เชือกสาสีขาวเส้นกลาง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 0329060570
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100เส้น
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เชือกสาสีพื้นเส้นกลาง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290605
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100เส้น
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เชือกสาสีพื้นเส้นเล็ก บรรจุแพ็คละ100เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290604H
ราคา : 230 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เชือกสาสีขาวเส้นเล็ก บรรจุแพ็คละ100เส้น
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 0329060470H
ราคา : 200 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 499
สินค้า : เชือกสาสีขาวเส้นเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 0329060470
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100เส้น
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เชือกสาสีพื้นเส้นเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290604
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100เส้น
สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า : เชือกสาสีบาติคเส้นใหญ่ บรรจุแพ็คละ50เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290603G
ราคา : 260 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เชือกสาสีบาติคเส้นใหญ่
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290603
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ50เส้น
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เชือกสาสีบาติคเส้นกลาง บรรจุแพ็คละ100เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290602H
ราคา : 350 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เชือกสาสีบาติคเส้นกลาง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290602
ราคา : 6 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100เส้น
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : เชือกสาสีบาติคเส้นเล็ก บรรจุแพ็คละ100เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290601H
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เชือกสาสีบาติคเส้นเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกสา
รหัสสินค้า : 03290601
ราคา : 5 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ100เส้น
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เชือกขาวแดงใหญ่ บรรจุมัดละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290419E
ราคา : 444 บาท
รายละเอียด : ความยาวประมาณ180เมตร
สินค้าคงเหลือ : 594
สินค้า : เชือกขาวแดงใหญ่
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290419
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด : ความยาวประมาณ180เมตร บรรจุมัดละ12ม้วน(บางครั้งบรรจุมัดละ6ม้วน)
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : เชือกขาวแดงกลาง บรรจุมัดละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290418E
ราคา : 270 บาท
รายละเอียด : ความยาวประมาณ80เมตร
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : เชือกขาวแดงกลาง
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290418
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : ความยาวประมาณ80เมตร บรรจุมัดละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เชือกขาวแดงเล็ก บรรจุมัดละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290417E
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด : ความยาวประมาณ20เมตร
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : เชือกขาวแดงเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290417
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : ความยาวประมาณ20เมตร บรรจุมัดละ12ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า : เชือกขาวNo.60 กิโลกรัมละ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290416
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เชือกขาวNo.48 กิโลกรัมละ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290415
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เชือกขาวNo.30 กิโลกรัมละ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290412
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เชือกขาวNo.24 กิโลกรัมละ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290411
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เชือกขาวNo.15 กิโลกรัมละ
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290409
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : เชือกขาว 60 บรรจุห่อละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290408E
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : เชือกขาว 60
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290408
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เชือกขาว 48 บรรจุห่อละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290407E
ราคา : 186 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : เชือกขาว 48
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290407
ราคา : 20 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : เชือกขาว 30 บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290404E
ราคา : 126 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เชือกขาว 30
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290404
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า : เชือกขาว 24 บรรจุห่อละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290403E
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 595
สินค้า : เชือกขาว 24
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290403
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เชือกขาว 15 บรรจุห่อละ12ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290401E
ราคา : 75 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : เชือกขาว 15
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกขาว/ขาว-แดง
รหัสสินค้า : 03290401
ราคา : 8 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : เชือกปอเล็ก ยาว20หลา บรรจุแพ็คละ5ม้วน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกปอ/ป่าน
รหัสสินค้า : 03290301S
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : มีบรรจุ2แบบ สีธรรมชาติล้วน กับ คละสี(ตามภาพ)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เชือกปอเล็ก ยาว20หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกปอ/ป่าน
รหัสสินค้า : 03290301
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ5ม้วน
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เชือกกระสอบสี Maorame 90หลา
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกกระสอบ
รหัสสินค้า : 03290205
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด : กรุณาเข้ามาดูสีที่ร้านก่อนการสั่งซื้อ
สินค้าคงเหลือ : 7
สินค้า : เชือกกระสอบ50/6เกลียว (ราคาต่อกิโลกรัม)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกกระสอบ
รหัสสินค้า : 03290204
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : เชือกเส้นขนาดใหญ่ประมาณ4-5มม ขายปลีกเมตรละ5บาท
สินค้าคงเหลือ : 7
สินค้า : เชือกกระสอบ15/6เกลียว (ราคาต่อกิโลกรัม)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกกระสอบ
รหัสสินค้า : 03290203
ราคา : 140 บาท
รายละเอียด : เชือกเส้นขนาดกลางประมาณ3มม ขายปลีกเมตรละ2บาท
สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า : เชือกกระสอบ3เกลียว (ราคาต่อกิโลกรัม)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เชือก >> เชือกกระสอบ
รหัสสินค้า : 03290202
ราคา : 150 บาท
รายละเอียด : เชือกเส้นเล็กขนาดประมาณ2มม ขายปลีกเมตรละ1บาท
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.