E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   สมุดหมายเหตุรายวัน 50แผ่น บรรจุแพ็คละ10เล่ม
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   8857116380227D
ราคา :   1150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   4000
หมายเหตุ :   สมุดขนาด210x325

สินค้าคงเหลือ : 98
สินค้า :   สมุดหมายเหตุรายวัน 50แผ่น
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   8857116380227
ราคา :   130 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   400
หมายเหตุ :   สมุดขนาด210x325 บรรจุแพ็คละ10เล่ม

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ทะเบียนหนังสือรับ A4 80แผ่น บรรจุแพ็คละ5เล่ม
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   885478010573S
ราคา :   220 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   2110
หมายเหตุ :   ขนาด300x223มม

สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า :   ทะเบียนหนังสือรับ A4 80แผ่น
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   8854278010573
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   420
หมายเหตุ :   ขนาด300x223มม

สินค้าคงเหลือ : 14
สินค้า :   บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ28คนปกเคลือบ No.5 60แผ่น บรรจุแพ็คละ5เล่ม
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   8851192160186S
ราคา :   375 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   2620
หมายเหตุ :   ขนาด210x325มม

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ28คนปกเคลือบ No.5 60แผ่น
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   8851192160186
ราคา :   85 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   524
หมายเหตุ :   ขนาด210x325มม

สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า :   สมุดคุมการจ่ายเช็ค
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   8851192160162
ราคา :   85 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   520
หมายเหตุ :   ขนาด210x325มม

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   บัญชีวัสดุปกเคลือบ No.4 60แผ่น
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   8851192130028
ราคา :   110 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   775
หมายเหตุ :   ขนาด265x375มม

สินค้าคงเหลือ : -3
จำนวน : -3
สินค้าหมด
สินค้า :   ทะเบียนครุภัณฑ์ปกเคลือบ No.4 60แผ่น
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   8851192130011
ราคา :   110 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   775
หมายเหตุ :   ขนาด265x375มม

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   สมุดตรวจราชการ No.79
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   8850774020214
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาด 190x210มม.

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   แบบ350 ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ(หน่วยงานย่อย) บรรจุแพ็คละ10เล่ม
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090210D
ราคา :   250 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1350
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   แบบ350 ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ(หน่วยงานย่อย)
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090210
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   135
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   แบบ301 สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ(หน่วยงานย่อย) บรรจุแพ็คละ10เล่ม
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090209D
ราคา :   280 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   2860
หมายเหตุ :   ขนาด 21x33.4ซม

สินค้าคงเหลือ : 2
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   แบบ301 สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ(หน่วยงานย่อย)
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090209
ราคา :   32 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาด 21x33.4ซม

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   แบบ408 รายงานประเภทเงินคงเหลือ(หน่วยงานย่อย) บรรจุแพ็คละ10เล่ม
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090208D
ราคา :   300 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1350
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   แบบ408 รายงานประเภทเงินคงเหลือ(หน่วยงานย่อย)
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090208
ราคา :   32 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   135
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 2
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   แบบ 407 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(หน่วยงานย่อย) บรรจุแพ็คละ10เล่ม
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090207D
ราคา :   240 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1550
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 42
สินค้า :   แบบ 407 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(หน่วยงานย่อย)
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090207
ราคา :   27 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   แบบ405 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก(หน่วยงานย่อย) บรรจุแพ็คละ10เล่ม
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090205D
ราคา :   390 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาด26.5x38.5ซม.

สินค้าคงเหลือ : 35
สินค้า :   แบบ405 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก(หน่วยงานย่อย)
หมวดหมู่ :   สมุด สมุด/ทะเบียนทางราชการ
รหัสสินค้า :   04090205
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาด26.5x38.5ซม.

  Page : [1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.