E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   สติกเกอร์PVCใส A4 สำหรับปริ้นท์Inkjet บรรจุแพ็คละ30แผ่น
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   8852148008415
ราคา :   390 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 199
สินค้า :   สติกเกอร์PVCใส (Kodak) 53x70ซม
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   0510031190
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 197
สินค้า :   สติกเกอร์PVC ขาว (Kodak) 53x70ซม
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   0510031170
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 9979
สินค้า :   สติกเกอร์PVCสี(Kodak) 53x70cm
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100311
ราคา :   40 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 598
สินค้า :   สติกเกอร์PVC(fuhshuen) สีสะท้อนแสง 53x70ซม
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100310
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 494
สินค้า :   สติกเกอร์PVCสี (PVCหนา K-tak) 53x70ซม
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100309
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   Semi-Transparent PVC Sticker 100Micron A4 บรรจุแพ็คละ20แผ่น
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100308F
ราคา :   320 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   265
หมายเหตุ :   สติกเกอร์ขาวขุ่น กันน้ำ ขายปลีกแผ่นละ20บาท

สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า :   Glossy PVC Sticker 120Micron A4 บรรจุแพ็คละ20แผ่น
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100307F
ราคา :   280 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   375
หมายเหตุ :   สติกเกอร์ PVC ผิวเงา ขายปลีกแผ่นละ17บาท

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   Matte PVC Sticker 100Micron A4 บรรจุแพ็คละ20แผ่น
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100306F
ราคา :   250 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   490
หมายเหตุ :   สติกเกอร์ PVC ผิวด้าน ขายปลีกแผ่นละ 15บาท

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   Matte PP Sticker 130Micron A4 บรรจุแพ็คละ20แผ่น
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100305F
ราคา :   180 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   220
หมายเหตุ :   สติกเกอร์ pp ผิวด้าน ขายปลีกแผ่นละ 12บาท

สินค้าคงเหลือ : 38
สินค้า :   สติกเกอร์PVCใส A4 บรรจุแพ็คละ100แผ่น
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   0510030490H
ราคา :   280 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1430
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 33
สินค้า :   สติกเกอร์PVCใส A3 พิเศษ บรรจุแพ็คละ100
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   0510030390H
ราคา :   650 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   4200
หมายเหตุ :   ขนาด35x53ซม

สินค้าคงเหลือ : 9996
สินค้า :   สติกเกอร์PVCใส A3 พิเศษ
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   0510030390
ราคา :   8 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาด35x53ซม บรรจุแพ็คละ100แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   สติกเกอร์PVCสี 53x70ซม บรรจุแพ็คละ100แผ่น
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100301H
ราคา :   1950 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สติกเกอร์PVCธรรมดา(ไม่ใช่PVCหนาหรือหลังโกดัก) ไม่รวมสีขาว,ดำด้าน

สินค้าคงเหลือ : 16
สินค้า :   สติกเกอร์PVCใส 53x70ซม บรรจุแพ็คละ100แผ่น
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   0510030190H
ราคา :   1300 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   8400
หมายเหตุ :   สติกเกอร์ใสหลังเหลือง

สินค้าคงเหลือ : 1870
สินค้า :   สติกเกอร์PVCใส 53x70ซม
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   0510030190
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สติกเกอร์ใสหลังเหลือง บรรจุแพ็คละ100แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   สติกเกอร์PVC ขาว 53x70ซม บรรจุแพ็คละ100แผ่น
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   0510030170H
ราคา :   1200 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สติกเกอร์PVCธรรมดา(ไม่ใช่PVCหนาหรือหลังโกดัก) บรรจุแพ็คละ100แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า :   สติกเกอร์PVC ขาว 53x70ซม
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   0510030170
ราคา :   19 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สติกเกอร์PVCธรรมดา(ไม่ใช่PVCหนาหรือหลังโกดัก) บรรจุแพ็คละ100แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 1999
สินค้า :   สติกเกอร์PVCสี 53x70ซม
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100301
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สติกเกอร์PVCธรรมดา(ไม่ใช่PVCหนาหรือหลังโกดัก)ขนาด ไม่รวมสีขาว, ดำด้าน

สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า :   สติกเกอร์PVCใสสี 53x70ซม
หมวดหมู่ :   กระดาษ สติกเกอร์ สติกเกอร์PVC
รหัสสินค้า :   05100114
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี5สี แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง ม่วง

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.