E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 494
สินค้า :   ลวดชุบสังกะสี(Galvanized Iron Wire) No.16 ขายเป็นขีด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ลวด ลวดชุบสังกะสี
รหัสสินค้า :   15050506
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   100
หมายเหตุ :   ทางร้านอาจมีการแบ่งขายเป็นขดเล็กๆ อาจจะไม่เต็มขีด บรรจุมัดใหญ่ 50กิโลกรัม

สินค้าคงเหลือ : 193
สินค้า :   ลวดชุบสังกะสี(Galvanized Iron Wire) No.18 ขายเป็นขีด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ลวด ลวดชุบสังกะสี
รหัสสินค้า :   15050505
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   100
หมายเหตุ :   ทางร้านอาจมีการแบ่งขายเป็นขดเล็กๆ อาจจะไม่เต็มขีด บรรจุมัดใหญ่ 25กิโลกรัม

สินค้าคงเหลือ : 182
สินค้า :   ลวดชุบสังกะสี(Galvanized Iron Wire) No.20 ขายเป็นขีด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ลวด ลวดชุบสังกะสี
รหัสสินค้า :   15050504
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   100
หมายเหตุ :   ทางร้านอาจมีการแบ่งขายเป็นขดเล็กๆ อาจจะไม่เต็มขีด บรรจุมัดใหญ่ 25กิโลกรัม

สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า :   ลวดชุบสังกะสี(Galvanized Iron Wire) No.22 ขายเป็นขีด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ลวด ลวดชุบสังกะสี
รหัสสินค้า :   15050503
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ทางร้านอาจมีการแบ่งขายเป็นขดเล็กๆ อาจจะไม่เต็มขีด บรรจุมัดใหญ่ 25กิโลกรัม

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ลวดชุบสังกะสี(Galvanized Iron Wire) No.24 ขายเป็นขีด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ลวด ลวดชุบสังกะสี
รหัสสินค้า :   15050502
ราคา :   18 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ทางร้านอาจมีการแบ่งขายเป็นขดเล็กๆ อาจจะไม่เต็มขีด บรรจุมัดใหญ่ 10กิโลกรัม

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.