E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ซองกันกระแทกA4(9x12.75นิ้ว) KA125g บรรจุแพ็คละ2ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   8850950001044
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างครุฑ11x17นิ้ว KA125g บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180195P
ราคา :   2300 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างครุฑ11x17นิ้ว KA125g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180195G
ราคา :   250 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกซองละ6บาท บรรจุกล่องละ250ซอง

สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างครุฑC4(229x234มม) KA125g บรรจุกล่องละ250ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180194N
ราคา :   800 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างครุฑC4(229x234มม) KA125g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180194G
ราคา :   180 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกซองละ5บาท

สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างตาไก่11x17นิ้ว KA125g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180186G
ราคา :   675 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 967
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างตาไก่11x17นิ้ว KA125g
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180186
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างตาไก่A4(9x12.75นิ้ว) KA125g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180181G
ราคา :   510 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1530
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 975
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างตาไก่A4(9x12.75นิ้ว) KA125g
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180181
ราคา :   13 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้าง11x17นิ้ว KA125g บรรจุกล่องละ250ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180178N
ราคา :   1150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้าง11x17นิ้ว KA125g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180178G
ราคา :   245 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกซองละ6บาท บรรจุกล่องละ250ซอง

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างC4(229x234มม) KA125g บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180177P
ราคา :   1600 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ซองน้ำตาลขยายข้างC4(229x234มม) KA125g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180177G
ราคา :   175 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกซองละ5บาท

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ซองน้ำตาลA3(12x17นิ้ว) KA125g บรรจุกล่องละ250ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180173N
ราคา :   850 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ซองน้ำตาลA3(12x17นิ้ว) KA125g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180173G
ราคา :   175 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกซองละ5บาท บรรจุกล่องละ250ซอง

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ซองน้ำตาล 10x15นิ้ว KA125g บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180170P
ราคา :   1000 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกซองละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ซองน้ำตาล 10x15นิ้ว KA125g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180170G
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกซองละ4บาท บรรจุกล่องละ500ซอง

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ซองน้ำตาลครุฑA4(9x12.75/9x13นิ้ว) KA125g บรรจุกล่องละ500ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180167P
ราคา :   950 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ซองน้ำตาลครุฑA4(9x12.75/9x13นิ้ว) KA125g บรรจุกล่องละ250ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180167N
ราคา :   475 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ซองน้ำตาลครุฑA4(9x12.75/9x13นิ้ว) KA125g บรรจุแพ็คละ50ซอง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน ซองเอกสาร ซองKA
รหัสสินค้า :   03180167G
ราคา :   100 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกซองละ3บาท บรรจุกล่องละ500ซองหรือกล่องละ250ซอง

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.