E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   ด้ายเย็บผ้าMingHeng No.2 บรรจุกล่องละ12ม้วน
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17040401E
ราคา :   150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   395
หมายเหตุ :   1ม้วน ยาว 100เมตร

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ด้ายเย็บผ้าMingHeng No.2
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17040401
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   30
หมายเหตุ :   ยาว 100เมตร

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ด้ายสปั่นเล็ก YMC บรรจุกล่องละ144หลอด
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17040301J
ราคา :   132 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีบรรจุแบบกล่องนึงสีขาวล้วน, ดำล้วน, คละสี

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   ด้ายสปั่นเล็กYMC
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17040301
ราคา :   2 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ144หลอด มีบรรจุแบบกล่องนึงสีขาวล้วน, ดำล้วน, คละสี

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ด้ายสปั่นนกยูงสี 500เมตร บรรจุกล่องละ12หลอด(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายนกยูง
รหัสสินค้า :   17040202E
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กรุณาเข้ามาเลือกสีด้ายที่ร้านเอง

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ด้ายสปั่นนกยูงสีขาว 500เมตร บรรจุกล่องละ12หลอด
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายนกยูง
รหัสสินค้า :   1704020170E
ราคา :   111 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า :   ด้ายสปั่นนกยูงสีขาว 500เมตร
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายนกยูง
รหัสสินค้า :   1704020170
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12หลอด

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   ด้ายสปั่นนกยูงสี 500เมตร
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายนกยูง
รหัสสินค้า :   17040201
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กรุณาเข้ามาเลือกสีด้ายที่ร้านเอง

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   ด้ายมุกมันVenus 12เมตร บรรจุกล่องละ24ไจ(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายVenus
รหัสสินค้า :   17040102X
ราคา :   96 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 599
สินค้า :   ด้ายมุกมันVenus 12เมตร
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายVenus
รหัสสินค้า :   17040102
ราคา :   6 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ24ไจ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ด้ายสปั่นVenusสี 550เมตร บรรจุกล่องละ12หลอด(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายVenus
รหัสสินค้า :   17040101E
ราคา :   164 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กรุณาเข้ามาเลือกสีด้ายที่ร้านเอง

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   ด้ายสปั่นVenusสีขาว 550เมตร บรรจุกล่องละ12หลอด
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายVenus
รหัสสินค้า :   1704010170E
ราคา :   159 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ด้ายสปั่นVenusสีขาว 550เมตร
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายVenus
รหัสสินค้า :   1704010170
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12หลอด

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ด้ายสปั่นVenusสี 550เมตร
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก ด้ายเย็บผ้า ด้ายVenus
รหัสสินค้า :   17040101
ราคา :   16 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12หลอด กรุณาเข้ามาเลือกสีด้ายที่ร้านเอง

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.