E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   โยโย่พร้อมคลิปหนีบป้ายชื่อ บรรจุแพ็คละ12อัน
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040208E
ราคา :   96 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   โยโย่พร้อมคลิปหนีบป้ายชื่อ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040208
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   สายนกหวีด สำหรับลูกเสือ บรรจุแพ็คละ12เส้น
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040207E
ราคา :   156 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 114
สินค้า :   สายนกหวีด สำหรับลูกเสือ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040207
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ12เส้น

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   สายนกหวีด แบบเหล็กคล้อง
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040206
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12เส้น

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   สายนกหวีด แบบเหล็กคล้อง บรรจุกล่องละ12เส้น
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040206
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   ที่หนีบป้ายชื่อแบบเหล็กหนีบ บรรจุแพ็คละ100อัน
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040205H
ราคา :   220 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   ที่หนีบป้ายชื่อแบบเหล็กหนีบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040205
ราคา :   3 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ100อัน

สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า :   สายนกหวีดสำหรับลูกเสือ สีเดี่ยว บรรจุแพ็คละ12เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040204E
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2สี สีเหลือง สีขาว

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   สายนกหวีดสำหรับลูกเสือ สีเดี่ยว
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040204
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2สี สีเหลือง สีขาว

สินค้าคงเหลือ : 990
สินค้า :   เชือกคล้องคอแบบห้อย
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040202
ราคา :   8 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า :   เชือกคล้องคอแบบเหล็กหนีบ บรรจุแพ็คละ100เส้น
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040201H
ราคา :   450 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   255
หมายเหตุ :   กรุณาสอบถามสีของเชือกจากทางร้านก่อนการสั่งซื้อ

สินค้าคงเหลือ : 983
สินค้า :   เชือกคล้องคอแบบเหล็กหนีบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   99040201
ราคา :   6 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กรุณาสอบถามสีของเชือกจากทางร้านก่อนการสั่งซื้อ บรรจุแพ็คละ50เส้น (บางครั้งก็100เส้น)

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   เชือกคล้องคอแบบห้อย บรรจุแพ็คละ100เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   8856602054925
ราคา :   500 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   สายคล้องคอ ที่หนีบบัตร บรรจุแพ็คละ100เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   8856602053126
ราคา :   300 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สายเป็นผ้าลื่น ขายปลีกเส้นละ6บาท

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   สายคล้องคอ ที่หนีบบัตร บรรจุแพ็คละ100เส้น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง เชือกคล้อง
รหัสสินค้า :   8856602047248
ราคา :   350 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สายเป็นผ้าลืน ขายปลีกเส้นละ 6บาท

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.