E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษ3รูตราช้าง HP-2030
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8901057220309
ราคา :   460 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษตราม้า H-565
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8858729219669
ราคา :   900 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1300
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษได้ประมาณ65แผ่น(กระดาษ70แกรม) ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 11.3 x 18.5 x 24.5ซม น้ำหนักเครื่อง 1.2Kg

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษตราม้า H-1620
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8858729219140
ราคา :   2990 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   2600
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษได้160แผ่น(70แกรม)

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษตราม้า H-900
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8858729219126
ราคา :   1200 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1400
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษได้ประมาณ65แผ่น(กระดาษ 70แกรม) ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 20.4 × 21.6 × 10.9ซม. น้ำหนักสินค้า 1.3Kg

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ที่เจาะกระดาษตราม้า H-555
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8858729219089
ราคา :   50 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษได้16แผ่น(70แกรม)

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษ BearronGift P02
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8856602033623
ราคา :   100 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษได้ 18แผ่น/ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษ BearronGift P01
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8856602033616
ราคา :   48 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษได้12แผ่น/ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษตราช้าง Perfo-40
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8851907170776
ราคา :   280 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษได้40แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 299
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษตราช้าง Perfo-30
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8851907170752
ราคา :   175 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษได้30แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า :   ที่เจาะกระดาษElfen DP-480
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8851907125028
ราคา :   50 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ที่เจาะกระดาษRobin 388
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8851708005116
ราคา :   600 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษ80แกรมได้ประมาณ50แผ่น/ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ที่เจาะกระดาษOrca 2
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8851433003432
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12อัน

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เครื่องเจาะทำบัตรSanko SK-6640
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   8850892057376
ราคา :   440 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   215
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษRapid HDC65
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   7313469226038
ราคา :   810 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เจาะกระดาษได้ประมาณ65แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษRapid FMC20
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   7313468354114
ราคา :   140 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เจาะได้ทีละ20แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ที่เจาะกระดาษแฟนซี JF-821-24 บรรจุกล่องละ24อัน(24แบบ)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   6950652881257X
ราคา :   720 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 98
สินค้า :   ที่เจาะกระดาษแฟนซี JF-821-24 (ราคาต่ออัน)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   6950652881257
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เหมาะสำหรับทำงานประดิษฐ์ บรรจุกล่องละ24อัน(24แบบ)

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   เครื่องเจาะกระดาษUNO PC-3656
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   6936328022025
ราคา :   690 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ที่เจาะกระดาษรูเดียวUNO PC-301 บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   6936328003017E
ราคา :   288 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   ที่เจาะกระดาษรูเดียวUNO PC-301
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
รหัสสินค้า :   6936328003017
ราคา :   28 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.