E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ป้ายชื่อหนัง 60x90มม พร้อมเชือก บรรจุแพ็คละ12ชุด
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040301E
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   220
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ป้ายชื่อหนัง 60x90มม พร้อมเชือก
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040203
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   Card case A7 แนวนอน บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040128F
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   Card case A7 แนวนอน
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040128
ราคา :   8 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร บรรจุแพ็คละ20ใบ

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   Card case A7 แนวตั้ง บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040127F
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   Card case A7 แนวตั้ง
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040127
ราคา :   8 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีช่องสำหรับที่หนีบบัตร บรรจุแพ็คละ20ใบ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   Card case A5 บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040125D
ราคา :   130 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   Card case A5
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040125
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ10ใบ

สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า :   Card case A3
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040123
ราคา :   40 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ10ใบ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ป้ายชื่อแนวนอนNo.10 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040117H
ราคา :   270 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาดป้าย75x105มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ป้ายชื่อแนวตั้ง No.4x6นิ้ว พร้อมเชือก บรรจุแพ็คละ50ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040116G
ราคา :   250 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาดป้าย4x6นิ้ว ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม

สินค้าคงเหลือ : 7
สินค้า :   ป้ายชื่อแนวนอนNo.8 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040115H
ราคา :   245 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาดป้าย100x60มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ป้ายชื่อPVCแข็ง 5.5x9ซม บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040114D
ราคา :   100 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   ป้ายชื่อPVCแข็ง 5.5x9ซม
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040114
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ป้ายชื่อแนวตั้ง No.4x6นิ้ว บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040113H
ราคา :   500 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาดป้าย4x6นิ้ว ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ7บาท

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ป้ายชื่อแนวนอนNo.7 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040110H
ราคา :   225 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาดป้าย90x60มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ3บาท

สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า :   ป้ายชื่อแนวตั้ง No.12 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040109H
ราคา :   350 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   920
หมายเหตุ :   ขนาดป้าย93x130มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ5บาท

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ป้ายชื่อแนวตั้ง No.9 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040108H
ราคา :   260 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาดป้าย72x100มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   ป้ายชื่อแนวตั้ง No.10 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040107H
ราคา :   270 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   620
หมายเหตุ :   ขนาดป้าย75x105มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ป้ายชื่อแนวตั้ง No.11 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   เบ็ดเตล็ด ป้ายชื่อ/เชือกคล้อง ป้ายชื่อ
รหัสสินค้า :   99040106H
ราคา :   325 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาดป้าย93x120มม ป้ายเป็นพลาสติกใสนิ่ม ขายปลีกใบละ5บาท

  Page : [1] [ 2 ][ 3 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.