E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx3หลา Louis Tape บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8856682000966C
ราคา :   90 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 599
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx3หลา Louis Tape
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8856682000966
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ6ม้วน

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx10หลา Louis Tape บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8856682000652E
ราคา :   480 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx10หลา Louis Tape
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8856682000652
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ12ม้วน

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx5หลา บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8851709005429E
ราคา :   240 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 24มมx5หลา
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8851709005429
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เทปกาว2หน้าใส 21มมx2เมตร 3M CAT4010C
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304209331
ราคา :   130 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อเทปใส เหมาะสำหรับงานติดกระจกหรือแผ่นอะคริลิค

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   เทปกาว2หน้า 21มม 5เมตร 3M CAT4011
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304207689
ราคา :   210 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เทปกาว2หน้า 21มม 3เมตร 3M CAT4011
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304207672
ราคา :   130 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เทปกาว2หน้า 21มม 1เมตร 3M CAT4011
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304207665
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เทปอคริลิคกาว2หน้า 10มม 10เมตร 3M PN0888
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304093046
ราคา :   170 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 21มมx35ซม 3M CAT110 บรรจุกล่องละ24ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304088899
ราคา :   408 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12กล่องพลาสติก(288ม้วน)

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เทปกาว2หน้าใส 21มมx4เมตร 3M CAT4010C
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304071365
ราคา :   240 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อเทปใส เหมาะสำหรับงานติดกระจกหรือแผ่นอะคริลิค

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 21มมx60ซม 3M CAT110
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304018476
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ12ม้วน

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เทปกาว2หน้าใส 21มมx80ซม 3M CAT4010C
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304017691
ราคา :   89 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อเทปใส เหมาะสำหรับงานติดกระจกหรือแผ่นอะคริลิค

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   เทปอคริลิคกาว2หน้า 12มม 2.5เมตร 3M 4229P
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304009740
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เทปอคริลิคกาว2หน้า 12มม 10เมตร 3M 4229P
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304009733
ราคา :   185 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ72ม้วน

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 21มมx5เมตร 3M CAT110
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304007708
ราคา :   195 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 594
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 21มมx3เมตร 3M CAT110
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304007692
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   เทปโฟมกาว2หน้า 21มมx2เมตร 3M CAT111
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กระดาษกาว2หน้า
รหัสสินค้า :   8850304007685
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ72ม้วน

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.