E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 594
สินค้า :   ไส้ดินสอกด Faber castell 12ไส้
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   9556089275149
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2ความเข้ม 2B, HB มีไส้2ขนาด 0.5มมและ0.7มม บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม 2B Papermate 12ไส้ บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   9555125628048
ราคา :   90 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม 2B Papermate 12ไส้
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   9555125617813
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม 2B ม้าH-40 บรรจุกล่องละ48แพ็ค
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8858729212561
ราคา :   456 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   แพ็คนึงบรรจุ15ไส้

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม 2B ม้าH-40 บรรจุ15ไส้
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8858729212288
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ48แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 112
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม Rotring (12ไส้) บรรจุแพ็คใหญ่ละ 6แพ็คคู่(ไม่คละความเข้มดินสอ)
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8854556008056C
ราคา :   300 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย มี2ความเข้ม(HB, 2B) บรรจุกล่องละ 24แพ็คคู่

สินค้าคงเหลือ : 597
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม Rotring (12ไส้) บรรจุแพ็คคู่
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8854556008056
ราคา :   58 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ไส้ดินสอกดอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักง่าย มี2ความเข้ม(HB, 2B) บรรจุแพ็คใหญ่ละ 6แพ็คคู่

สินค้าคงเหลือ : 497
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม ควอนตั้ม300 (15ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8851907105068E
ราคา :   114 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   80
หมายเหตุ :   มี3ความเข้ม 2B, B, HB บรรจุแพ็คละ15ไส้

สินค้าคงเหลือ : 5999
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม ควอนตั้ม300 (15ไส้)
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8851907105068
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี3ความเข้ม 2B, B, HB บรรจุแพ็คละ15ไส้

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม Staedtler Hi-Polymer 12ไส้
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8851347252032
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี3ความเข้ม 2B, B, HB บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม Staedtler Hi-Polymer 12ไส้ บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8851347252025
ราคา :   160 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี3ความเข้ม 2B, B, HB บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 115
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม Pilot multi X บรรจุ12ไส้ บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8851295650096
ราคา :   96 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี3ความเข้ม 2B, HB บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม XQ 2B (12ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8802203340004
ราคา :   90 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม XQ 2B (12ไส้)
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   8802203018231
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม 2B Dominic DP-0093 บรรจุกล่องละ48แพ็ค
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   6941682600932T
ราคา :   192 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า :   ไส้ดินสอกด0.5มม 2B Dominic DP-0093
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   6941682600932
ราคา :   5 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ48อัน

สินค้าคงเหลือ : 23
สินค้า :   ไส้ดินสอกด Faber castell 12ไส้ บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   6933256620880
ราคา :   150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2ความเข้ม 2B, HB มีไส้2ขนาด 0.5มมและ0.7มม บรรจุแพ็คละ12ไส้, บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 590
สินค้า :   ไส้ดินสอกด2.0มม Grafo 6001 บรรจุ12ไส้
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   6922139452113
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ไส้ดินสอ2.0มม 2B บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 40
สินค้า :   ไส้ดินสอกด2.0มม Grafo (12ไส้) บรรจุกล่องละ12แพ็ค
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   6922139452113
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ไส้ดินสอ2.0มม 2B

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   ไส้ดินสอกด Uni Nano
หมวดหมู่ :   ดินสอ ไส้ดินสอ
รหัสสินค้า :   4902778272381
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ไส้ดินสอกดนาโน ยูนิ สีเข้ม ไม่เปื้อนง่าย เขียนลื่น แข็งแรงไม่เปราะง่าย มี4แบบให้เลือก 1.ขนาด 0.3มม. ความเข้ม 2B บรรจุ 25ไส้ /หลอด 2.ขนาด 0.5มม. ความเข้ม 2B บรรจุ 40ไส้ /หลอด 3.ขนาด 0.5มม. ความเข้ม 3B บรรจุ 40ไส้ /หลอด 4.ขนาด 0.5มม. ความเข้ม 4B บรรจุ 40ไส้ /หลอด

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.