E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   กาวยางDraga 130กรัม บรรจุกล่องละ24กระป๋อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   8853315000478X
ราคา :   1080 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า :   กาวยางDraga 130กรัม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   8853315000478
ราคา :   50 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   กาวPritt All purpose 60กรัม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   8851332906940
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า :   กาวPritt All purpose 35กรัม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   8851332905936
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า :   กาวPritt All purpose 21กรัม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   8851332904922
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   กาวPritt All purpose 7กรัม (ราคาต่อหลอด)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   8851332903918
ราคา :   14 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า :   กาวPritt All purpose 7กรัม บรรจุกล่องละ30หลอด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   8851332017509
ราคา :   360 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   กาวPattex 40กรัม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   8851332002390
ราคา :   65 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 598
สินค้า :   กาวUHU All purpose 7ml
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   40267647
ราคา :   18 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแผงละ10หลอด กล่องละ3แผง(30หลอด)

สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   กาวUHU All purpose 60ml บรรจุลังละ96หลอด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700439892
ราคา :   6480 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า :   กาวUHU All purpose 60ml บรรจุแพ็คละ12หลอด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700439878
ราคา :   828 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   925
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   กาวUHU Plastic 33ml บรรจุแพ็คละ12หลอด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700438956E
ราคา :   1080 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   กาวUHU Plastic 33ml
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700438956
ราคา :   99 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ12หลอด

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   กาวUHU All purpose Twist&Glue 35ml บรรจุลังละ144ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700436280
ราคา :   7560 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   กาวUHU All purpose Twist&Glue 35ml บรรจุแพ็คละ12ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700436051E
ราคา :   660 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุลังละ12โหล(144ขวด)

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   กาวUHU All purpose Twist&Glue 35ml
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700436051
ราคา :   59 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ12หลอด

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   กาวUHU All purpose Twist&Glue 90ml บรรจุแพ็คละ12ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700435955E
ราคา :   1050 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุลังละ 6โหล(72ขวด)

สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า :   กาวUHU All purpose Twist&Glue 90ml
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700435955
ราคา :   95 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ12หลอด

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   กาวUHU All purpose Twist&Glue 90ml บรรจุลังละ72ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700435931
ราคา :   6000 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   กาวUHU Contact 50ml บรรจุกล่องละ12หลอด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวยาง
รหัสสินค้า :   4026700429695
ราคา :   1200 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

  Page : [1] [ 2 ][ 3 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.