E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   หมุดปัก Nuvo 28mm 50ชิ้น คละสี บรรจุแพ็คละ12กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   8855805065509E
ราคา :   105 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   240
หมายเหตุ :   มี2แบบ หมุดปักสีทึบ, หมุดปักสีใส

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   หมุดปัก Nuvo 28mm 50ชิ้น คละสี
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   8855805065509
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   25
หมายเหตุ :   มี2แบบ หมุดปักสีทึบ, หมุดปักสีใส

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   หมุดปักTripleTree MP190-219 บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   8851664035462F
ราคา :   420 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 199
สินค้า :   หมุดปักTripleTree MP190-219
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   8851664035462
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   หมุดปักTripleTree MP190-216 บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   8851664035455F
ราคา :   420 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า :   หมุดปักTripleTree MP190-216
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   8851664035455
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก

สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า :   ตะปูเข็ม 100กรัม Deli 0039
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   6921734900395
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   หมุดปักDeli 0031 บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   6921734900319X
ราคา :   840 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กล่องเล็กบรรจุหมุด100อัน

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   หมุดปักDeli 0031 บรรจุกล่องละ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   6921734900319
ราคา :   40 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   หมุดปักDeli 0030 บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   6921734900302X
ราคา :   840 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กล่องเล็กบรรจุหมุด100อัน

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   หมุดปักDeli 0030 บรรจุกล่องละ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   6921734900302
ราคา :   40 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า :   หมุดปักDeli 0021 บรรจุกล่องละ35อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   6921734900210
ราคา :   18 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   30
หมายเหตุ :   หมุดขนาด 23มม

สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า :   ตะปูเข็ม 50กรัม Deli 0016
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   6921734900166
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ10กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ตะปูเข็ม 100กรัม Deli 0039 บรรจุกล่องละ48แพ็ค
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   16921734900392
ราคา :   1560 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   หมุดปักDeli 0021 บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   16921734900217
ราคา :   160 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   320
หมายเหตุ :   กล่องเล็กบรรจุหมุด35อัน

สินค้าคงเหลือ : 39
สินค้า :   ตะปูเข็ม 50กรัม Deli 0016 บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   16921734900163
ราคา :   125 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   580
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 110
สินค้า :   ตะปูเข็ม กล่องละ25กรัม บรรจุห่อละ12กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   03100309E
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 1995
สินค้า :   ตะปูเข็ม กล่องละ25กรัม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   03100309
ราคา :   5 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   เข็มหมุดแผง18อัน Woman Brand บรรจุกล่องละ72แผง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   03100307R
ราคา :   258 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   265
หมายเหตุ :   หัวกลมสีมุก(หัวใหญ่กว่ายี่ห้อLady Head) บรรจุกล่องละ72แผง

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   เข็มหมุดแผง18อัน Woman Brand
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก หมุดปัก
รหัสสินค้า :   03100307
ราคา :   5 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   หัวกลมสีมุก(หัวใหญ่กว่ายี่ห้อLady Head) บรรจุกล่องละ72แผง

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.