E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 48มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8855805017911
ราคา :   264 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 36มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ8ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8855805014811Z
ราคา :   264 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 24มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ12ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8855805007325
ราคา :   264 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 18มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ16ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8855805007318
ราคา :   264 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1050
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 12มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ24ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8855805007301
ราคา :   264 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 24มม 20หลา Nuvo
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8855805000289
ราคา :   28 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ12ม้วน

สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 18มม 20หลา Nuvo
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8855805000272
ราคา :   21 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ16ม้วน

สินค้าคงเหลือ : 237
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 12มม 20หลา Nuvo
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8855805000265
ราคา :   14 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ24ม้วน

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 5มม 20หลา BK tape บรรจุแพ็คละ60ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8851709002435O
ราคา :   315 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 5มม 20หลา BK tape
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8851709002435
ราคา :   8 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ60ม้วน

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 18มม 5หลา 3M 777 แกนเล็ก บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8850304101222
ราคา :   108 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกม้วนละ 22บาท

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 12มม 5หลา 3M 777 แกนเล็ก บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8850304101215
ราคา :   72 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกม้วนละ15บาท

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 24มม 10หลา 3M 777
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8850304077770
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 18มม 10หลา 3M 777
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8850304077763
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 299
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 12มม 10หลา 3M 777
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   8850304077756
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 24มม 10หลา 3M 777 บรรจุกล่องละ120ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   58850304077775
ราคา :   6240 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 18มม 10หลา 3M 777 บรรจุกล่องละ120ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   58850304077768
ราคา :   4800 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 12มม 10หลา 3M 777 บรรจุกล่องละ120ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   58850304077751
ราคา :   3600 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 48มม 20หลา บรรจุแพ็คละ6ม้วน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   03110039C
ราคา :   240 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เทปกาว2หน้าบาง 48มม 20หลา
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว กาว2หน้าบาง
รหัสสินค้า :   03110039
ราคา :   48 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ส่วนใหญ่จะเป็นกาว2หน้าบางยี่ห้อMatrix บรรจุแพ็คละ6ม้วน

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.