E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 113
สินค้า :   เครื่องเย็บMax HD-10D
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   9556781104006
ราคา :   150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี4สี ฟ้า ชมพู เทา เหลือง บรรจุกล่องละ10อัน(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า :   เครื่องเย็บMax HD-50R
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   9556781103313
ราคา :   340 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี4สี ฟ้า ชมพู เทา เบจ บรรจุกล่องละ5อัน(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 299
สินค้า :   เครื่องเย็บMax HD-88
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   9556781102019
ราคา :   300 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี4สี ฟ้า ชมพู เทา เบจ บรรจุกล่องละ5อัน(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เครื่องเย็บตราช้าง DS-45N บรรจุกล่องละ10อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8901057335744D
ราคา :   1300 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับลวดNo.3(24/6) หรือNo.35(26/6) มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   เครื่องเย็บตราช้าง DS-45N
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8901057335744
ราคา :   150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับลวดNo.3(24/6) หรือNo.35(26/6) มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เครื่องเย็บelfen HS-45P
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8901057310062
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   150
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า :   เครื่องเย็บม้า HD-B8 บรรจุกล่องละ10เครื่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858729259542
ราคา :   243 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้ลวดเย็บ B8 เย็บกระดาษ70แกรมได้ 30แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เครื่องเย็บม้า HD-45Plus บรรจุกล่องละ10อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858729259535
ราคา :   1200 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับลวดNo.35(26/6) หรือ No.3(24/6) เย็บกระดาษ70แกรมได้ 30แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เครื่องเย็บม้า HD-B8
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858729259030
ราคา :   150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้ลวดเย็บ B8 เย็บกระดาษ70แกรม ได้30แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เครื่องเย็บม้า HD-45Plus
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858729239964
ราคา :   125 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับลวดNo.35(26/6) หรือ No.3(24/6) เย็บกระดาษ70แกรมได้ 30แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เครื่องเย็บม้า H-1224
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858729239919
ราคา :   1650 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เย็บนิ่มเบามือ 60% ใช้เย็บกระดาษหนาไม่เกิน 70แกรม 210แผ่น ใช้กับลวดเย็บ No.3, 1208 - 1224

สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า :   เครื่องเย็บNo.10ม้า HD-10D บรรจุกล่องละ24เครื่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858729239735
ราคา :   1800 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับลวดNo.10 มี3สี ชมพู ฟ้า เทา

สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า :   เครื่องเย็บตราม้า HD-10D
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858729218693
ราคา :   80 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับลวดNo.10 มี3สี ชมพู ฟ้า เทา

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เครื่องเย็บNo.10 Mtec No.218 บรรจุกล่องละ12เครื่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858201011750
ราคา :   240 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เครื่องเย็บNo.10 Mtec No.218
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858201011743
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า :   เครื่องเย็บกระดาษ No.M-10 บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858201011378E
ราคา :   240 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับลวดNo.10 มี3สี

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   เครื่องเย็บกระดาษ No.M-10
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8858201011378
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับลวดNo.10 มี3สี

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   ชุดเครื่องเย็บYoya YS-10 บรรจุกล่องละ12ชุด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8852398137729
ราคา :   360 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สามารถเย็บกระดาษได้ถึง 12 แผ่นในครั้งเดียว บรรจุลวดเย็บได้ 50 อัน ใช้กับลวดเย็บ No.10

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   ชุดเครื่องเย็บYoya YS-10
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8852398137392
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สามารถเย็บกระดาษได้ถึง 12 แผ่นในครั้งเดียว บรรจุลวดเย็บได้ 50 อัน ใช้กับลวดเย็บ No.10

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เครื่องเย็บตราช้าง HD-23L24F
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า :   8851907228156
ราคา :   3250 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   5100
หมายเหตุ :   ใช้ลวดเย็บ 23/6 - 23/24

  Page : [1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.