E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   แท่นตัดเทปนานมีเล็ก พร้อมเทปใส บรรจุกล่องละ24ชุด(คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8858729221716X
ราคา :   384 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปแกน1นิ้ว

สินค้าคงเหลือ : 115
สินค้า :   แท่นตัดเทปนานมีเล็ก พร้อมเทปใส
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8858729221716
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปแกน1นิ้ว บรรจุกล่องละ24ชุด คละสี

สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า :   Auto tape dispenser A-02
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851907280727
ราคา :   180 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   190
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปใสแกน1นิ้ว ขนาดเทป1/2, 3/4นิ้ว

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   แท่นตัดเทป Robin 555 บรรจุกล่องละ6อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851708007301C
ราคา :   360 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   8150
หมายเหตุ :   ใช้สำหรับเทปแกน3นิ้ว

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   แท่นตัดเทป Robin 555
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851708007301
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1350
หมายเหตุ :   ใช้สำหรับเทปแกน3นิ้ว

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   แท่นตัดเทปตราม้า H-25 บรรจุกล่องละ6อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851552661711
ราคา :   456 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   7910
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปใสแกน3นิ้ว

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   แท่นตัดเทปนานมี NM-010 บรรจุกล่องละ6อัน(คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851552661186C
ราคา :   330 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   3650
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปแกน3นิ้ว

สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า :   แท่นตัดเทปนานมี NM-010
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851552661186
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   600
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปใสแกน3นิ้ว บรรจุกล่องละ6อัน(คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   แท่นตัดเทปตราม้า H-25
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851552661001
ราคา :   80 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1310
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปใสแกน3นิ้้ว บรรจุกล่องละ6อัน

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   แท่นตัดเทปตราม้า H-15
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851552660004
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   490
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปใสแกน1นิ้ว

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   แท่นตัดเทปOrca No60U
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851433003029
ราคา :   95 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1220
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปใสแกน3นิ้้ว บรรจุกล่องละ6อัน

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   แท่นตัดเทปOrca No15
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8851433002923
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปใสแกน1นิ้้ว บรรจุกล่องละ12อัน

สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า :   ที่ตัดOPP เหล็ก 2นิ้ว Sappire
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   8850913009667
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   250
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 13
สินค้า :   ที่ตัดเทปOPP Uno PS8050
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   6991991805009
ราคา :   65 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   200
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   แท่นตัดเทปJiaodaizuo FQ8801
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน เทปกาว ที่ตัดเทป
รหัสสินค้า :   6943538466730
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใช้กับเทปใสแกน1นิ้้ว

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.