E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 16
สินค้า :   เข็มสอย บรรจุมัดละ10แพ็ค(แพ็คละ12อัน)
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก เข็มเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17150204Q
ราคา :   80 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เข็มสอยมีเบอร์ 8,9

สินค้าคงเหลือ : 112
สินค้า :   เข็มสอย บรรจุแพ็คละ12อัน
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก เข็มเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17150204E
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เข็มสอยมีเบอร์ 8,9

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เข็มตรานก 4.5นิ้ว บรรจุมัดละ144เล่ม
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก เข็มเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17150105J
ราคา :   450 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   เข็มตรานก 4.5นิ้ว บรรจุแพ็คละ12เล่ม
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก เข็มเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17150105E
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกเล่มละ5บาท

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   เข็มเย็บผ้าก้นทองPony 2.75นิ้ว MC7040/0 บรรจุกล่องละ72แพ็ค(แพ็คละ12เล่ม)
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก เข็มเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17150101Q
ราคา :   648 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกเข็มละ2บาท

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   เข็มเย็บผ้าก้นทองPony 2.75นิ้ว MC7040/0 บรรจุมัดละ12แพ็ค(แพ็คละ12เล่ม)
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก เข็มเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17150101J
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกเข็มละ2บาท บรรจุกล่องละ72แพ็ค(864เล่ม)

สินค้าคงเหลือ : 290
สินค้า :   เข็มเย็บผ้าก้นทองPony 2.75นิ้ว MC7040/0 บรรจุแพ็คละ12เล่ม
หมวดหมู่ :   ไหมพรม/ด้าย/เข็มถัก เข็มเย็บผ้า
รหัสสินค้า :   17150101E
ราคา :   18 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกเข็มละ2บาท บรรจุมัด(เล็ก)ละ 12แพ็ค(144เล่ม), บรรจุกล่องละ72แพ็ค(864เล่ม)

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.