E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   กล่องฝาพับใหญ่ KA
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100110F
ราคา :   980 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาดกล่อง30.5x44.5x30.5ซม

สินค้าคงเหลือ : 106
สินค้า :   กล่องฝาพับใหญ่ KA
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100110
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาดกล่อง30.5x44.5x30.5ซม บรรจุแพ็คล20ใบ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.5 บรรจุแพ็คละ50ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100106G
ราคา :   960 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด24x40.5x18ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ จ)

สินค้าคงเหลือ : 297
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.5
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100106
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด24x40.5x18ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ จ) บรรจุแพ็คละ50ใบ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.4 บรรจุแพ็คละ50ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100105G
ราคา :   760 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด22x35x14ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ ง)

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.4
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100105
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด22x35x14ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ ง) บรรจุแพ็คละ50ใบ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.3 บรรจุแพ็คละ50ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100104G
ราคา :   600 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด20x30x11.7ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ ค)

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.3
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100104
ราคา :   16 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด20x30x11.7ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ ค) บรรจุแพ็คละ50ใบ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.2 บรรจุแพ็คละ50ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100103G
ราคา :   450 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด17x25x9ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ ข)

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.2
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100103
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด17x25x9ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ ข) บรรจุแพ็คละ50ใบ

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.1 บรรจุแพ็คละ50ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100102G
ราคา :   350 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด14x20x6ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ ก)

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.1
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100102
ราคา :   9 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด14x20x6ซม(เท่ากับกล่องไปรษณีย์ ก) บรรจุแพ็คละ50ใบ

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.0 บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100101H
ราคา :   600 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด11x17x6ซม

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   กล่องไปรษณีย์ฝาพับ สีน้ำตาล No.0
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องฝาพับ
รหัสสินค้า :   21100101
ราคา :   8 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อกระดาษKI ลอนC กล่องมีขนาด11x17x6ซม บรรจุแพ็คละ 100ใบ

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.