E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า :   แฟ้มแขวนElfen 505F
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   8851907078287
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 26
สินค้า :   แฟ้มแขวนElfen 555F บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   8851907066840G
ราคา :   550 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี4สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า :   แฟ้มแขวนElfen 555F
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   8851907066840
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี4สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า :   แฟ้มแขวนตราช้าง 925F
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   8851907027179
ราคา :   16 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี4สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   แฟ้มแขวนตราช้าง 905F
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   8851907012403
ราคา :   16 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   แฟ้มแขวนตราม้า H-77 บรรจุกล่องละ50เล่ม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   8851552434711
ราคา :   625 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 1000
สินค้า :   แฟ้มแขวนตราม้า H-77
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   8851552434063
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50เล่ม

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   แฟ้มปกอ่อนA4ลิ้นแฟ้มพลาสติกOrca FLA-101 บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   8851433013950S
ราคา :   380 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี5สี ชมพู ฟ้า ส้ม เขียว เหลือง บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 296
สินค้า :   แฟ้มปกอ่อนA4ลิ้นแฟ้มพลาสติกOrca FLA-101 บรรจุห่อละ10เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   8851433013950
ราคา :   80 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี5สี ชมพู ฟ้า ส้ม เขียว เหลือง บรรจุกล่องละ50เล่ม(5ห่อ)(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   แฟ้มแขวนตราช้าง 925F บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   68851907027171
ราคา :   700 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี4สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   แฟ้มแขวนElfen 505F บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   38851907078318
ราคา :   500 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2สี

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   แฟ้มแขวนตราช้าง 905F บรรจุกล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   38851907012404
ราคา :   700 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2สี บรรจุห่อละ10เล่ม, กล่องละ50เล่ม(ไม่คละสี)

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   โครงเหล็กสำหรับแขวนแฟ้มแขวน บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   03040703E
ราคา :   1050 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   โครงเหล็กสำหรับแขวนแฟ้มแขวน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   03040703
ราคา :   105 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12อัน

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   แฟ้มปกอ่อนF4ลิ้นแฟ้มเหล็ก บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   03040702G
ราคา :   280 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี), กล่องละ500เล่ม

สินค้าคงเหลือ : 186
สินค้า :   แฟ้มปกอ่อนF4ลิ้นแฟ้มเหล็ก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   03040702
ราคา :   8 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี), กล่องละ500เล่ม

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   แฟ้มปกอ่อนA4ลิ้นแฟ้มพลาสติก บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   03040701G
ราคา :   350 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี), กล่องละ500เล่ม

สินค้าคงเหลือ : 5996
สินค้า :   แฟ้มปกอ่อนA4ลิ้นแฟ้มพลาสติก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แฟ้ม แฟ้มแขวน/แฟ้มปกอ่อน
รหัสสินค้า :   03040701
ราคา :   8 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50เล่ม(คละสี), กล่องละ500เล่ม

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.