E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กรวยแก้ว 90มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> กรวยแก้ว
รหัสสินค้า : 10070805
ราคา : 110 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระบอกตวงแก้ว100มล ฐานหกเหลี่ยม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> กระบอกตวง
รหัสสินค้า : 10070714
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระบอกตวงแก้ว50มล ฐานหกเหลี่ยม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> กระบอกตวง
รหัสสินค้า : 10070713
ราคา : 185 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : กระบอกตวงแก้ว25มล ฐานกลม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> กระบอกตวง
รหัสสินค้า : 10070702
ราคา : 130 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : จานเพาะเชื้อแก้ว 100x20มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> จานเพาะเชื้อ
รหัสสินค้า : 10070603
ราคา : 75 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -8
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : จานเพาะเชื้อแก้ว 90x18มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> จานเพาะเชื้อ
รหัสสินค้า : 10070602
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : จานเพาะเชื้อแก้ว 75x15มม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> จานเพาะเชื้อ
รหัสสินค้า : 10070601
ราคา : 65 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -13
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : แท่งแก้วตัน10มม 50ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า : 10070507
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -8
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : แท่งแก้วตัน6มม 120ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า : 10070506
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : แท่งแก้วตัน5มม 120ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า : 10070505
ราคา : 65 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 6
สินค้า : แท่งแก้วตัน5มม 50ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า : 10070504
ราคา : 45 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -23
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : แท่งแก้วคนสาร25ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า : 10070503
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -11
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : แท่งแก้วคนสาร20ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า : 10070502
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : แท่งแก้วคนสาร12ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า : 10070501
ราคา : 18 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -70
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : หลอดหยด 20ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> หลอดหยด
รหัสสินค้า : 10070402
ราคา : 15 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -33
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : หลอดหยด 10ซม บรรจุแพ็คละ5อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> หลอดหยด
รหัสสินค้า : 10070401S
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -20
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : หลอดหยด 10ซม
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> หลอดหยด
รหัสสินค้า : 10070401
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ5อัน
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : คณโฑก้นแบน 1000มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> คนโฑ
รหัสสินค้า : 10070304
ราคา : 255 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : คณโฑก้นแบน 500มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> คนโฑ
รหัสสินค้า : 10070303
ราคา : 175 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : คณโฑก้นแบน 250มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> คนโฑ
รหัสสินค้า : 10070302
ราคา : 140 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : คณโฑก้นแบน 100มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> คนโฑ
รหัสสินค้า : 10070301
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -4
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ขวดชมพู่ 2000มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> ขวดชมพู
รหัสสินค้า : 10070207
ราคา : 360 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ขวดชมพู่ 1000มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> ขวดชมพู
รหัสสินค้า : 10070206
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -2
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ขวดชมพู่ 500มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> ขวดชมพู
รหัสสินค้า : 10070205
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ขวดชมพู่ 250มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> ขวดชมพู
รหัสสินค้า : 10070204
ราคา : 105 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ขวดชมพู่ 150มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> ขวดชมพู
รหัสสินค้า : 10070203
ราคา : 90 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -1
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ขวดชมพู่ 100มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> ขวดชมพู
รหัสสินค้า : 10070202
ราคา : 85 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -11
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : ขวดชมพู่ 50มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> ขวดชมพู
รหัสสินค้า : 10070201
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : -3
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : บีกเกอร์แก้ว 2000มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> บีกเกอร์
รหัสสินค้า : 10070108
ราคา : 275 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า : บีกเกอร์แก้ว 1000มล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ >> เครื่องแก้ว >> บีกเกอร์
รหัสสินค้า : 10070107
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด :
หน้าที่ :
[1] | [2]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.